Copied!

สัญลักษณ์ภาษาเขมร

ช่วง: 19E0—19FF จำนวนอักขระ: 32

สัญลักษณ์วันที่ทางจันทรคติ

U+19E0
U+19E1
U+19E2
U+19E3
U+19E4
U+19E5
U+19E6
U+19E7
U+19E8
U+19E9
U+19EA
U+19EB
U+19EC
U+19ED
U+19EE
U+19EF
U+19F0
U+19F1
U+19F2
U+19F3
U+19F4
U+19F5
U+19F6
U+19F7
U+19F8
U+19F9
U+19FA
U+19FB
U+19FC
U+19FD
U+19FE
᧿
U+19FF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: