คัดลอก!

อักษรเขมร 1780—17FF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาเขมร
  • ประเทศ: ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนาม, ประเทศไทย, ประเทศลาว, ประเทศจีน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;