คัดลอก!

อักษรลาว 0E80—0EFF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาลาว
  • ประเทศ: ประเทศไทย, ประเทศลาว

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;