คัดลอก!

อักษรเลปชา 1C00—1C4F

  • จำนวนอักขระ: 80
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาเลปชา
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศภูฏาน, ประเทศเนปาล

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;