คัดลอก!

อักษรลิมบู 1900—194F

  • จำนวนอักขระ: 80
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาลิมบู
  • ประเทศ: ประเทศเนปาล, ประเทศอินเดีย, รัฐกัศมีร์, ประเทศปากีสถาน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;