🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

อักษรมาลายาลัม

Unicode:

คัดลอก!