Copied!

อักษรมาลายาลัม

ช่วง: 0D00—0D7F จำนวนอักขระ: 128

สัญญาณต่าง ๆ

U+0D00
U+0D01
U+0D02
U+0D03
U+0D04

สระอิสระ

U+0D05
U+0D06
U+0D07
U+0D08
U+0D09
U+0D0A
U+0D0B
U+0D0C
U+0D0D
U+0D0E
U+0D0F
U+0D10
U+0D11
U+0D12
U+0D13
U+0D14

พยัญชนะ

U+0D15
U+0D16
U+0D17
U+0D18
U+0D19
U+0D1A
U+0D1B
U+0D1C
U+0D1D
U+0D1E
U+0D1F
U+0D20
U+0D21
U+0D22
U+0D23
U+0D24
U+0D25
U+0D26
U+0D27
U+0D28
U+0D29
U+0D2A
U+0D2B
U+0D2C
U+0D2D
U+0D2E
U+0D2F
U+0D30
U+0D31
U+0D32
U+0D33
U+0D34
U+0D35
U+0D36
U+0D37
U+0D38
U+0D39
U+0D3A

รูปทรงที่แตกต่าง

U+0D3B
U+0D3C

นอกจากนี้สำหรับภาษาสันสกฤต

U+0D3D

ขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงสระ

U+0D3E
ി
U+0D3F
U+0D40
U+0D41
U+0D42
U+0D43
U+0D44
U+0D45
U+0D46
U+0D47
U+0D48
U+0D49

เสียงสระขึ้นอยู่กับสองส่วน

U+0D4A
U+0D4B
U+0D4C

Virama

U+0D4D

Dot Reph

U+0D4E

สัญลักษณ์การวัด

U+0D4F
U+0D50
U+0D51
U+0D52
U+0D53

จดหมายทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม chillu

U+0D54
U+0D55
U+0D56

เครื่องหมายสระขึ้นอยู่กับ

U+0D57

เศษส่วนเล็กน้อย

U+0D58
U+0D59
U+0D5A
U+0D5B
U+0D5C
U+0D5D
U+0D5E

สระประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

U+0D5F

สระเพิ่มเติมสำหรับภาษาสันสกฤต

U+0D60
U+0D61

สระขึ้นอยู่กับ

U+0D62
U+0D63

ที่สงวนไว้

U+0D64
U+0D65

ตัวเลข

U+0D66
U+0D67
U+0D68
U+0D69
U+0D6A
U+0D6B
U+0D6C
U+0D6D
U+0D6E
U+0D6F

ตัวเลขมาลายาลัม

U+0D70
U+0D71
U+0D72

เศษส่วน

U+0D73
U+0D74
U+0D75
U+0D76
U+0D77
U+0D78

เครื่องหมายวันที่

U+0D79

ตัวอักษร Chillu

U+0D7A
U+0D7B
U+0D7C
U+0D7D
U+0D7E
ൿ
U+0D7F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: