คัดลอก!

อักษรแมนเดอิก 0840—085F

  • จำนวนอักขระ: 32
  • type: ตัวอักษร
  • ภาษา: ภาษามันดาอิก

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;