คัดลอก!

อักษรมณีปุรีส่วนเพิ่ม AAE0—AAFF

 • จำนวนอักขระ: 32
 • type: อักษรประกอบสระ
 • ประเทศ: ประเทศเวียดนาม, ประเทศไทย, ประเทศลาว, ประเทศจีน

ขออภัยข้อความจะเร็ว ๆ นี้จะมีการเขียน

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F