สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบ็ดเตล็ด-A

Unicode:

คัดลอก!