🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

สัญลักษณ์และลูกศรเบ็ดเตล็ด

Unicode:

คัดลอก!