คัดลอก!

อักษรไทลื้อใหม่ 1980—19DF

  • จำนวนอักขระ: 96
  • type: ตัวอักษร
  • ประเทศ: ประเทศเวียดนาม, ประเทศลาว, ประเทศพม่า, ประเทศไทย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;