คัดลอก!

อักษรโอลชิคิ 1C50—1C7F

  • จำนวนอักขระ: 48
  • type: ตัวอักษร
  • ภาษา: ภาษาสันตาลี
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศภูฏาน, ประเทศเนปาล, ประเทศบังกลาเทศ

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;