คัดลอก!

อักษรโอริยา 0B00—0B7F

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาโอริยา
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;