คัดลอก!

อักษรพักส์-ปา A840—A87F

  • จำนวนอักขระ: 64
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษามองโกเลีย, ภาษาสันสกฤต, ภาษาทิเบต, ภาษาจีน, ภาษาอุยกูร์
  • ประเทศ: ประเทศมองโกเลีย, ประเทศอินเดีย, ประเทศจีน, ทิเบต, ประเทศคาซัคสถาน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;