คัดลอก!

อักษรสิงหล 0D80—0DFF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาสิงหล, ภาษาสันสกฤต
  • ประเทศ: ประเทศศรีลังกา, ประเทศอินเดีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;