🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติม

Unicode:

คัดลอก!