คัดลอก!

อักษรสิเลฏินาครี A800—A82F

  • จำนวนอักขระ: 48
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาสิเลฏี, ภาษาเบงกาลี
  • ประเทศ: ประเทศบังกลาเทศ, ประเทศอินเดีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;