คัดลอก!

อักษรไทลื้อ 1950—197F

  • จำนวนอักขระ: 48
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ประเทศ: ประเทศเวียดนาม, ประเทศลาว, ประเทศพม่า, ประเทศไทย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;