คัดลอก!

อักษรธรรมล้านนา 1A20—1AAF

  • จำนวนอักขระ: 144
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ประเทศ: ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;