คัดลอก!

ภาษาเวียดนาม AA80—AADF

  • จำนวนอักขระ: 96
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ประเทศ: ประเทศเวียดนาม, ประเทศไทย, ประเทศลาว, ประเทศจีน

ขออภัยข้อความจะเร็ว ๆ นี้จะมีการเขียน