คัดลอก!

อักษรทิเบต 0F00—0FFF

  • จำนวนอักขระ: 256
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาทิเบต
  • ประเทศ: ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย, ประเทศภูฏาน, ประเทศเนปาล, ประเทศปากีสถาน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;