คัดลอก!

พยัญชนะพื้นเมืองแคนาดาส่วนเพิ่ม 18B0—18FF

  • จำนวนอักขระ: 80
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาครี
  • ประเทศ: ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;