🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

รูปแบบแนวตั้ง

Unicode:

คัดลอก!