Másolva!
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
â
 • 0000
 • 0010
 • 0020
 • !
 • "
 • #
 • $
 • %
 • &
 • '
 • (
 • )
 • *
 • +
 • ,
 • -
 • .
 • /
 • 0030
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • ;
 • <
 • =
 • >
 • ?
 • 0040
 • @
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • 0050
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • [
 • \
 • ]
 • ^
 • _
 • 0060
 • `
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • 0070
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • {
 • |
 • }
 • ~
 • 0080
 • 0090
 • 00A0
 •  
 • ¡
 • ¢
 • £
 • ¤
 • ¥
 • ¦
 • §
 • ¨
 • ©
 • ª
 • «
 • ¬
 • ­
 • ®
 • ¯
 • 00B0
 • °
 • ±
 • ²
 • ³
 • ´
 • µ
 • ·
 • ¸
 • ¹
 • º
 • »
 • ¼
 • ½
 • ¾
 • ¿
 • 00C0
 • À
 • Á
 • Â
 • Ã
 • Ä
 • Å
 • Æ
 • Ç
 • È
 • É
 • Ê
 • Ë
 • Ì
 • Í
 • Î
 • Ï
 • 00D0
 • Ð
 • Ñ
 • Ò
 • Ó
 • Ô
 • Õ
 • Ö
 • ×
 • Ø
 • Ù
 • Ú
 • Û
 • Ü
 • Ý
 • Þ
 • ß
 • 00E0
 • à
 • á
 • â
 • ã
 • ä
 • å
 • æ
 • ç
 • è
 • é
 • ê
 • ë
 • ì
 • í
 • î
 • ï
 • 00F0
 • ð
 • ñ
 • ò
 • ó
 • ô
 • õ
 • ö
 • ÷
 • ø
 • ù
 • ú
 • û
 • ü
 • ý
 • þ
 • ÿ
Betöltés, kérlek, várj...

Unicode

A Unicode egy karakterkódolási szabvány. Egyszerűen fogalmazva, ez egy szöveges karakterek (számok, betűk, írásjelek) és bináris kódok közötti megfeleltetési táblázat. A számítógép csak a nullák és a nullák sorát érti. Annak tudomásul vétele érdekében, hogy pontosan mit kell megjeleníteni a képernyőn, minden egyes egyedi számot hozzá kell rendelni az egyes szimbólumokhoz. A nyolcvanas években a karaktereket egy bájtban kódolták, vagyis nyolc bit (minden bit 0 vagy 1). Így kiderült, hogy egy táblázat (ugyanaz a kódolás vagy készlet) csak 256 karaktert tartalmazhat. Ez még egy nyelv számára sem elegendő. Ezért számos különböző kódolás jelent meg, a zavartság gyakran vezetett a képernyőn megjelenő furcsa jelek megjelenéséhez az olvasott szöveg helyett. Egyetlen szabványra volt szükség, amely Unicode lett. A leggyakrabban használt kódolás — a szimbólumkép UTF-8 1-től 4 bájtig használható.

Karakterek

A Unicode táblázatban szereplő karakterek száma hexadecimális számmal van számozva. Például a cirill nagybetűs M betűt U + 041C jelöli. Ez azt jelenti, hogy a 041 és a C oszlop metszéspontjában található. Egyszerűen másolható és beilleszthető valahová. A multikilométerek listáján való kerülés elkerülése érdekében használja a keresést. A szimbólum oldalára lépve meg fogod tekinteni a számát Unicode-ban és a különböző betűtípusok rajzolásának módját. A keresési vonalon maga is vezetheti a jelet, még akkor is, ha helyett egy négyzet van rajta, legalább azért, hogy megtudja, mi volt. Ezen a ponton ezen a téren különféle (és nem külön — véletlenszerű) sorozatok is léteznek, amelyek ugyanolyan típusú ikonokból állnak össze, amelyeket különböző szakaszokból gyűjtöttek össze.

A Unicode szabvány nemzetközi. Ez magában foglalja a világ szinte minden írásos nyelvének jeleit. Beleértve azokat, amelyek már nem érvényesek. Egyiptomi hieroglifák, germán rúnák, maja írások, cuneiformok és az ősi államok ábécéi. Az intézkedések és a súlyok, a zenei jelölés, a matematikai fogalmak jelölése kerül bemutatásra.

A Unicode konzorcium maga nem talál új szimbólumokat. A táblázatban azok az ikonok találhatók, amelyek alkalmazását a társadalomban találják. Például a rubel szimbólumot hat évvel aktívan használták, mielőtt hozzáadták. Az emoji ikonokat (hangulatjeleket) Japánban is először használják, mielőtt bekerültek volna a kódolásba. De a vállalatok védjegyei és logói nincsenek elvben. Még olyan gyakori, mint az Apple Apple vagy a Windows zászlója. A mai napig a 8.0-es verzióban kb. 120 ezer karakter kódolt.