Copied!

HTML-entities

Signs that are difficult to put directly in the HTML document can be inserted by using special sequences. For example, the copyright © sign can be inserted as © (169 is the decimal sign code) or as © (A9 is the hexadecimal code).

There are also html special characters for the many popular signs. For the copyright sign it's ©. You can find the special characters list below.

"
" Kérdőjel
&
& Ésjel
'
' Aposztróf
<
< Kisebb, mint
&gt;
> Nagyobb, mint
&nbsp;
  No-Break Space
&iexcl;
¡ Inverted Exclamation Mark
&cent;
¢ Cent Sign
&pound;
£ Pound Sign
&curren;
¤ Currency Sign
&yen;
¥ Yen Sign
&brvbar;
¦ Broken Bar
&sect;
§ Section Sign
&uml;
¨ Diaeresis
&copy;
© Copyright Sign
&ordf;
ª Feminine Ordinal Indicator
&laquo;
« Left-Pointing Double Angle Quotation Mark
&not;
¬ Not Sign
&shy;
­ Soft Hyphen
&reg;
® Registered Sign
&macr;
¯ Macron
&deg;
° Degree Sign
&plusmn;
± Plus-Minus Sign
&sup2;
² Superscript Two
&sup3;
³ Superscript Three
&acute;
´ Acute Accent
&micro;
µ Micro Sign
&para;
Pilcrow Sign
&middot;
· Middle Dot
&cedil;
¸ Cedilla
&sup1;
¹ Superscript One
&ordm;
º Masculine Ordinal Indicator
&raquo;
» Right-Pointing Double Angle Quotation Mark
&frac14;
¼ Vulgar Fraction One Quarter
&frac12;
½ Vulgar Fraction One Half
&frac34;
¾ Vulgar Fraction Three Quarters
&iquest;
¿ Inverted Question Mark
&Agrave;
À Latin nagybetű a with Grave
&Aacute;
Á Latin nagybetű a with Acute
&Acirc;
 Latin nagybetű a with Circumflex
&Atilde;
à Latin nagybetű a with Tilde
&Auml;
Ä Latin nagybetű a with Diaeresis
&Aring;
Å Latin nagybetű a with Ring Above
&AElig;
Æ Latin nagybetű Ae
&Ccedil;
Ç Latin nagybetű C with Cedilla
&Egrave;
È Latin nagybetű E with Grave
&Eacute;
É Latin nagybetű E with Acute
&Ecirc;
Ê Latin nagybetű E with Circumflex
&Euml;
Ë Latin nagybetű E with Diaeresis
&Igrave;
Ì Latin nagybetű I with Grave
&Iacute;
Í Latin nagybetű I with Acute
&Icirc;
Î Latin nagybetű I with Circumflex
&Iuml;
Ï Latin nagybetű I with Diaeresis
&ETH;
Ð Latin nagybetű Eth
&Ntilde;
Ñ Latin nagybetű N with Tilde
&Ograve;
Ò Latin nagybetű O with Grave
&Oacute;
Ó Latin nagybetű O with Acute
&Ocirc;
Ô Latin nagybetű O with Circumflex
&Otilde;
Õ Latin nagybetű O with Tilde
&Ouml;
Ö Latin nagybetű O with Diaeresis
&times;
× Multiplication Sign
&Oslash;
Ø Latin nagybetű O with Stroke
&Ugrave;
Ù Latin nagybetű U with Grave
&Uacute;
Ú Latin nagybetű U with Acute
&Ucirc;
Û Latin nagybetű U with Circumflex
&Uuml;
Ü Latin nagybetű U with Diaeresis
&Yacute;
Ý Latin nagybetű Y with Acute
&THORN;
Þ Latin nagybetű Thorn
&szlig;
ß Latin kis betű Sharp S
&agrave;
à Latin kis betű a with Grave
&aacute;
á Latin kis betű a with Acute
&acirc;
â Latin kis betű a with Circumflex
&atilde;
ã Latin kis betű a with Tilde
&auml;
ä Latin kis betű a with Diaeresis
&aring;
å Latin kis betű a with Ring Above
&aelig;
æ Latin kis betű Ae
&ccedil;
ç Latin kis betű C with Cedilla
&egrave;
è Latin kis betű E with Grave
&eacute;
é Latin kis betű E with Acute
&ecirc;
ê Latin kis betű E with Circumflex
&euml;
ë Latin kis betű E with Diaeresis
&igrave;
ì Latin kis betű I with Grave
&iacute;
í Latin kis betű I with Acute
&icirc;
î Latin kis betű I with Circumflex
&iuml;
ï Latin kis betű I with Diaeresis
&eth;
ð Latin kis betű Eth
&ntilde;
ñ Latin kis betű N with Tilde
&ograve;
ò Latin kis betű O with Grave
&oacute;
ó Latin kis betű O with Acute
&ocirc;
ô Latin kis betű O with Circumflex
&otilde;
õ Latin kis betű O with Tilde
&ouml;
ö Latin kis betű O with Diaeresis
&divide;
÷ Division Sign
&oslash;
ø Latin kis betű O with Stroke
&ugrave;
ù Latin kis betű U with Grave
&uacute;
ú Latin kis betű U with Acute
&ucirc;
û Latin kis betű U with Circumflex
&uuml;
ü Latin kis betű U with Diaeresis
&yacute;
ý Latin kis betű Y with Acute
&thorn;
þ Latin kis betű Thorn
&yuml;
ÿ Latin kis betű Y with Diaeresis
&OElig;
ΠLatin Capital Ligature Oe
&oelig;
œ Latin kis Ligature Oe
&Scaron;
Š S latin főnév S Caronnal
&scaron;
š Latin kis levél S Caronnal
&Yuml;
Ÿ Y latin főnév Diazézissel
&fnof;
ƒ Latin kis F betű horoggal
&circ;
ˆ Módosító betű körkörös akcentus
&tilde;
˜ Kis Tilde
&Alpha;
Α Görög fővárosi levél Alpha
&Beta;
Β Görög fővárosi levél Beta
&Gamma;
Γ Gamma görög főváros levél
&Delta;
Δ Görög főváros Delta
&Epsilon;
Ε Görög főváros Epsilon
&Zeta;
Ζ Zeta görög főváros levél
&Eta;
Η Eta görög főváros levél
&Theta;
Θ Görög tőke levél Theta
&Iota;
Ι Görög főváros, Iota
&Kappa;
Κ Kappa görög főváros levél
&Lambda;
Λ Lamda görög főváros levél
&Mu;
Μ Mu görög főváros levél
&Nu;
Ν A görög nagybetű Nu
&Xi;
Ξ Xi görög főváros levél
&Omicron;
Ο Omicron görög főváros levél
&Pi;
Π Görög görög betű Pi
&Rho;
Ρ Görög fővárosa, Rho
&Sigma;
Σ Sigma görög főváros levél
&Tau;
Τ Tau görög főváros levél
&Upsilon;
Υ Upsilon görög főváros levél
&Phi;
Φ Phi görög főváros levél
&Chi;
Χ Chi görög főváros levél
&Psi;
Ψ Psi görög főváros levél
&Omega;
Ω Görög főváros Omega
&alpha;
α Görög kis levél Alpha
&beta;
β Görög kis levél Beta
&gamma;
γ Görög kis levél Gamma
&delta;
δ Görög kis levél delta
&epsilon;
ε Görög kis levél Epsilon
&zeta;
ζ Görög kis levél Zeta
&eta;
η Görög kis levél Eta
&theta;
θ Görög kis levél Theta
&iota;
ι Görög kis levél Iota
&kappa;
κ Görög kis levél Kappa
&lambda;
λ Görög kis levél Lamda
&mu;
μ Görög kis levél Mu
&nu;
ν Görög kis levél Nu
&xi;
ξ Görög kis levél Xi
&omicron;
ο Görög kis levél Omicron
&pi;
π Görög kis betű Pi
&rho;
ρ Görög kis levél Rho
&sigmaf;
ς Görög kis levél Final Sigma
&sigma;
σ Görög kis levél Sigma
&tau;
τ Görög kis levél Tau
&upsilon;
υ Görög kis levél Upsilon
&phi;
φ Görög kis levél Phi
&chi;
χ Görög kis levél Chi
&psi;
ψ Görög kis levél Psi
&omega;
ω Görög kis levél Omega
&thetasym;
ϑ Görög théta szimbólum
&upsih;
ϒ Görög Upsilon a Hook szimbólummal
&piv;
ϖ Görög Pi szimbólum
&ensp;
En Space
&emsp;
Em Space
&thinsp;
Vékony tér
&zwnj;
Zero Width Non-Joiner
&zwj;
Zero Width Joiner
&lrm;
Balról jobbra jel
&rlm;
Jobbra-balra jel
&ndash;
En Dash
&mdash;
Em Dash
&lsquo;
Balra egyetlen idézőjel
&rsquo;
Jobb egyéni idézőjel
&sbquo;
Egyetlen alacsony 9-es idézőjel
&ldquo;
Bal kettős idézőjel
&rdquo;
Jobb dupla idézőjel
&bdquo;
Double Low-9 idézési jel
&dagger;
Tőr
&Dagger;
Dupla tőr
&bull;
Golyó
&hellip;
Vízszintes ellipszis
&permil;
Per Mille Sign
&prime;
legfontosabb
&Prime;
Double Prime
&lsaquo;
Egyetlen balra mutató szög idézőjel
&rsaquo;
Egyetlen jobbra mutató szög idézőjel
&oline;
overline
&frasl;
Fraction Slash
&euro;
Euro jel
&image;
Black-Letter Capital I
&weierp;
Script Capital P
&real;
Black-Letter Capital R
&trade;
Védjegy jele
&alefsym;
Alef Symbol
&larr;
Balra nyíl
&uarr;
Felfelé nyíl
&rarr;
Jobbra nyíl
&darr;
Lefelé nyíl
&harr;
Balra jobbra nyíl
&crarr;
Lefelé nyíl a sarok balra
&lArr;
Balra dupla nyíl
&uArr;
Felfelé dupla nyíl
&rArr;
Jobbra dupla nyíl
&dArr;
Dupla nyíl lefelé
&hArr;
Balra jobbra nyíl
&forall;
Mindenkinek
&part;
Részleges különbség
&exist;
Létezik
&empty;
Üres készlet
&nabla;
Nabla
&isin;
Elem
&notin;
Nem egy elem
&ni;
Tagként szerepel
&prod;
N-Ary termék
&sum;
N-Ary Summation
&minus;
Mínusz jele
&lowast;
Csillagkezelő
&radic;
Négyzetgyök
&prop;
Arányos
&infin;
végtelenség
&ang;
Szög
&and;
Logikai és
&or;
Logikus Or
&cap;
Útkereszteződés
&cup;
Unió
&int;
Integrál
&there4;
Ebből adódóan
&sim;
Tilde Operator
&cong;
Körülbelül egyenlő
&asymp;
Majdnem egyenlő
&ne;
Nem egyenlő
&equiv;
Megegyező
&le;
Kevesebb vagy kevesebb
&ge;
Nagyobb vagy egyenlő
&sub;
Részhalmaza
&sup;
Superset Of
&nsub;
Nem egy részhalmaz
&sube;
Alcsoport vagy egyenlő
&supe;
Superset vagy egyenlő
&oplus;
Körözött plusz
&otimes;
Körözött idők
&perp;
Fel Tack
&sdot;
Dot Operator
&lceil;
Bal felső mennyezet
&rceil;
Jobb mennyezet
&lfloor;
Bal padló
&rfloor;
Jobb emelet
&lang;
Balra mutató szögtartó
&rang;
Jobbra mutató szögtartó
&loz;
Rombusz
&spades;
Black Spade Suit
&clubs;
Black Club öltöny
&hearts;
Fekete szív ruha
&diams;
Fekete gyémánt öltöny