Copied!
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
â

 

เปิดหน้าแยก
 • 0000
 • 0010
 • 0020
 • !
 • "
 • #
 • $
 • %
 • &
 • '
 • (
 • )
 • *
 • +
 • ,
 • -
 • .
 • /
 • 0030
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • ;
 • <
 • =
 • >
 • ?
 • 0040
 • @
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • 0050
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • [
 • \
 • ]
 • ^
 • _
 • 0060
 • `
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • 0070
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • {
 • |
 • }
 • ~
 • 0080
 • 0090
 • 00A0
 •  
 • ¡
 • ¢
 • £
 • ¤
 • ¥
 • ¦
 • §
 • ¨
 • ©
 • ª
 • «
 • ¬
 • ­
 • ®
 • ¯
 • 00B0
 • °
 • ±
 • ²
 • ³
 • ´
 • µ
 • ·
 • ¸
 • ¹
 • º
 • »
 • ¼
 • ½
 • ¾
 • ¿
 • 00C0
 • À
 • Á
 • Â
 • Ã
 • Ä
 • Å
 • Æ
 • Ç
 • È
 • É
 • Ê
 • Ë
 • Ì
 • Í
 • Î
 • Ï
 • 00D0
 • Ð
 • Ñ
 • Ò
 • Ó
 • Ô
 • Õ
 • Ö
 • ×
 • Ø
 • Ù
 • Ú
 • Û
 • Ü
 • Ý
 • Þ
 • ß
 • 00E0
 • à
 • á
 • â
 • ã
 • ä
 • å
 • æ
 • ç
 • è
 • é
 • ê
 • ë
 • ì
 • í
 • î
 • ï
 • 00F0
 • ð
 • ñ
 • ò
 • ó
 • ô
 • õ
 • ö
 • ÷
 • ø
 • ù
 • ú
 • û
 • ü
 • ý
 • þ
 • ÿ
 • 0100
 • Ā
 • ā
 • Ă
 • ă
 • Ą
 • ą
 • Ć
 • ć
 • Ĉ
 • ĉ
 • Ċ
 • ċ
 • Č
 • č
 • Ď
 • ď
 • 0110
 • Đ
 • đ
 • Ē
 • ē
 • Ĕ
 • ĕ
 • Ė
 • ė
 • Ę
 • ę
 • Ě
 • ě
 • Ĝ
 • ĝ
 • Ğ
 • ğ
 • 0120
 • Ġ
 • ġ
 • Ģ
 • ģ
 • Ĥ
 • ĥ
 • Ħ
 • ħ
 • Ĩ
 • ĩ
 • Ī
 • ī
 • Ĭ
 • ĭ
 • Į
 • į
 • 0130
 • İ
 • ı
 • IJ
 • ij
 • Ĵ
 • ĵ
 • Ķ
 • ķ
 • ĸ
 • Ĺ
 • ĺ
 • Ļ
 • ļ
 • Ľ
 • ľ
 • Ŀ
 • 0140
 • ŀ
 • Ł
 • ł
 • Ń
 • ń
 • Ņ
 • ņ
 • Ň
 • ň
 • ʼn
 • Ŋ
 • ŋ
 • Ō
 • ō
 • Ŏ
 • ŏ
 • 0150
 • Ő
 • ő
 • Œ
 • œ
 • Ŕ
 • ŕ
 • Ŗ
 • ŗ
 • Ř
 • ř
 • Ś
 • ś
 • Ŝ
 • ŝ
 • Ş
 • ş
 • 0160
 • Š
 • š
 • Ţ
 • ţ
 • Ť
 • ť
 • Ŧ
 • ŧ
 • Ũ
 • ũ
 • Ū
 • ū
 • Ŭ
 • ŭ
 • Ů
 • ů
 • 0170
 • Ű
 • ű
 • Ų
 • ų
 • Ŵ
 • ŵ
 • Ŷ
 • ŷ
 • Ÿ
 • Ź
 • ź
 • Ż
 • ż
 • Ž
 • ž
 • ſ
 • 0180
 • ƀ
 • Ɓ
 • Ƃ
 • ƃ
 • Ƅ
 • ƅ
 • Ɔ
 • Ƈ
 • ƈ
 • Ɖ
 • Ɗ
 • Ƌ
 • ƌ
 • ƍ
 • Ǝ
 • Ə
 • 0190
 • Ɛ
 • Ƒ
 • ƒ
 • Ɠ
 • Ɣ
 • ƕ
 • Ɩ
 • Ɨ
 • Ƙ
 • ƙ
 • ƚ
 • ƛ
 • Ɯ
 • Ɲ
 • ƞ
 • Ɵ
 • 01A0
 • Ơ
 • ơ
 • Ƣ
 • ƣ
 • Ƥ
 • ƥ
 • Ʀ
 • Ƨ
 • ƨ
 • Ʃ
 • ƪ
 • ƫ
 • Ƭ
 • ƭ
 • Ʈ
 • Ư
 • 01B0
 • ư
 • Ʊ
 • Ʋ
 • Ƴ
 • ƴ
 • Ƶ
 • ƶ
 • Ʒ
 • Ƹ
 • ƹ
 • ƺ
 • ƻ
 • Ƽ
 • ƽ
 • ƾ
 • ƿ
 • 01C0
 • ǀ
 • ǁ
 • ǂ
 • ǃ
 • DŽ
 • Dž
 • dž
 • LJ
 • Lj
 • lj
 • NJ
 • Nj
 • nj
 • Ǎ
 • ǎ
 • Ǐ
 • 01D0
 • ǐ
 • Ǒ
 • ǒ
 • Ǔ
 • ǔ
 • Ǖ
 • ǖ
 • Ǘ
 • ǘ
 • Ǚ
 • ǚ
 • Ǜ
 • ǜ
 • ǝ
 • Ǟ
 • ǟ
 • 01E0
 • Ǡ
 • ǡ
 • Ǣ
 • ǣ
 • Ǥ
 • ǥ
 • Ǧ
 • ǧ
 • Ǩ
 • ǩ
 • Ǫ
 • ǫ
 • Ǭ
 • ǭ
 • Ǯ
 • ǯ
 • 01F0
 • ǰ
 • DZ
 • Dz
 • dz
 • Ǵ
 • ǵ
 • Ƕ
 • Ƿ
 • Ǹ
 • ǹ
 • Ǻ
 • ǻ
 • Ǽ
 • ǽ
 • Ǿ
 • ǿ
กำลังโหลด, กรุณารอสักครู่...

ยูนิโคด

ยูนิโคด (Unicode) — มาตรฐานสำหรับการเข้ารหัสตัวอักษร ใส่เพียงแค่นี้ตัวอักษรตารางการติดต่อ (ตัวเลขตัวอักษรองค์ประกอบวรรคตอน) รหัสเลขฐานสอง คอมพิวเตอร์เข้าใจเพียงลำดับของศูนย์และคน เพราะเขารู้ว่ามันจะต้องมีการแสดงผลบนหน้าจอคุณต้องกำหนดตัวละครแต่ละตัวที่ไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก ในแปดสัญญาณเขียนโดยหนึ่งไบต์คือแปดบิต (แต่ละบิต 0 หรือ 1) ดังนั้นมันกลับกลายเป็นว่าตารางหนึ่ง (การเข้ารหัสตัวอักษรเดียวกันหรือตั้งค่า) สามารถถือเพียง 256 ตัวอักษร ที่อาจจะไม่เพียงพอแม้สำหรับภาษาเดียว ดังนั้นจึงมีการเข้ารหัสที่แตกต่างกันความสับสนซึ่งมักจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าบนหน้าจอแทนข้อความที่อ่านได้ปรากฏความหมายบางอย่างแปลก ๆ ผมจำเป็นต้องมีมาตรฐานสม่ำเสมอซึ่งกลายเป็นยูนิโคดรูปแบบที่ต้องการมากที่สุด — UTF-8 ภาพตัวละครที่มีพนักงาน 1-4 ไบต์

ตัวละคร

สัญลักษณ์ในตารางจะมีหมายเลขยูนิโคดตัวเลขฐานสิบหก ยกตัวอย่างเช่นตัวอักษรซีริลลิ M หมายถึง U + 041C ซึ่งหมายความว่ามันเป็นที่จุดตัดของสาย 041 และ C คอลัมน์มันก็สามารถคัดลอกและวางไว้ในที่อื่น เพื่อไม่ให้เจาะลึกหลายกิโลเมตรของรายการจะต้องใช้การค้นหา ไปที่สัญลักษณ์หน้าคุณจะเห็นจำนวนในยูนิโคดและวิธีการทำเครื่องหมายในแบบอักษรที่แตกต่างกัน ในกล่องค้นหาให้คุณสามารถขับรถตัวเองสัญญาณถึงแม้ว่ามันจะถูกดึงมาแทนกล่องอย่างน้อยในเพื่อที่จะหาสิ่งที่มันเป็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้มีความเป็นพิเศษ (และไม่พิเศษ — สุ่ม) ชุดชนิดเดียวกันของไอคอนที่รวบรวมมาจากส่วนต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้

มาตรฐานยูนิโคด — ต่างประเทศ ซึ่งจะรวมถึงเกือบทุกป้ายที่เขียนในโลก รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว อักษรอียิปต์ดั้งเดิมรูเขียนมายาการเขียนตัวอักษรและฟอร์มของรัฐโบราณ นำเสนอและการกำหนดน้ำหนักและมาตรการ, โน้ตดนตรี, แนวคิดทางคณิตศาสตร์

สมาคม Unicode ตัวเองไม่ได้คิดค้นสัญลักษณ์ใหม่ ตารางที่มีการเพิ่มไอคอนที่พบการประยุกต์ใช้ในสังคม ยกตัวอย่างเช่นสัญญาณของเงินรูเบิลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในช่วงหกปีก่อนที่จะถูกบันทึกอยู่ในยูนิโค้ด ไอคอน Emoji (อีโมติคอน) นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะถูกรวมอยู่ในการเข้ารหัส แต่เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่มีการเพิ่มหลักการ แม้จะร่วมกันเป็นแอปเปิ้ลหรือ Windows ธงแอปเปิ้ล วันนี้รุ่น 8.0 มีการเข้ารหัสประมาณ 120,000 ตัวอักษร