คัดลอก!

เครื่องมือ

ตัวถอดรหัส

เข้ารหัสอักขระเป็น Unicode หรือย้อนกลับไปถอดรหัส

พลิก

พลิกอักษรซีริลลิกและอักษรละตินคว่ำหน้าหรือถอยหลัง