Znaki specjalne symbole HTML

Ta tabela jest uzupełniona znakami specjalnymi i ich elementami HTML.

Treść

Waluta

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
$ $ $ \0024 U+0024 Znak dolara
¢ ¢ ¢ \00A2 U+00A2 Znak Cent
£ £ £ \00A3 U+00A3 Znak funta
¤ ¤ ¤ \00A4 U+00A4 Znak waluty
¥ ¥ ¥ \00A5 U+00A5 Znak jena

Różne symbole

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
Znak praw autorskich
© © \00A9 U+00A9 Znak praw autorskich
Zarejestrowany znak
® ® \00AE U+00AE Zarejestrowany znak
Znak towarowy
™ ™ \2122 U+2122 Znak towarowy
@ @ @ \0040 U+0040 Komercyjne
ℂ ℂ \2102 U+2102 Double-Struck Capital C
℅ ℅ \2105 U+2105 Opieka nad
ℊ ℊ \210A U+210A Skrypt Mały G
ℋ ℋ \210B U+210B Script Capital H
ℌ ℌ \210C U+210C Stolica Czarnej Litery H
ℍ ℍ \210D U+210D Double-Struck Capital H
ℎ ℎ \210E U+210E Stała Plancka
ℏ ℏ \210F U+210F Stała Plancka nad dwoma Pi
ℐ ℐ \2110 U+2110 Kapitał skryptowy I
ℑ ℑ \2111 U+2111 Stolica Czarnej Litery I
ℒ ℒ \2112 U+2112 Skrypt Capital L
ℓ ℓ \2113 U+2113 Skrypt Mały L
ℕ ℕ \2115 U+2115 Double-Struck Capital N
№ № \2116 U+2116 Numero Sign
℗ ℗ \2117 U+2117 Prawa autorskie do nagrywania dźwięku
℘ ℘ \2118 U+2118 Skrypt Kapitał P
ℙ ℙ \2119 U+2119 Double-Struck Capital P
ℚ ℚ \211A U+211A Double-Struck Capital Q
ℛ ℛ \211B U+211B Script Capital R
ℜ ℜ \211C U+211C Czarno-literowy kapitał R
ℝ ℝ \211D U+211D Double-Struck Capital R
℞ ℞ \211E U+211E Recepty Take
ℤ ℤ \2124 U+2124 Double-Struck Capital Z
℧ ℧ \2127 U+2127 Odwrócony znak Ohma
ℨ ℨ \2128 U+2128 Stolica Czarnej Litery Z
℩ ℩ \2129 U+2129 Zwrócił się do greckiej małej litery Iota
ℬ ℬ \212C U+212C Skrypt Kapitałowy B
ℭ ℭ \212D U+212D Stolica Czarnego Listu C
ℯ ℯ \212F U+212F Skrypt Mały E
ℰ ℰ \2130 U+2130 Skrypt Kapitałowy E
ℱ ℱ \2131 U+2131 Script Capital F
ℳ ℳ \2133 U+2133 Skrypt Capital M
ℴ ℴ \2134 U+2134 Skrypt Mały O
ℵ ℵ \2135 U+2135 Symbol Alef
ℶ ℶ \2136 U+2136 Symbol zakładu
ℷ ℷ \2137 U+2137 Symbol Gimel
ℸ ℸ \2138 U+2138 Symbol Dalet
ⅅ ⅅ \2145 U+2145 Double-Struck Italic Capital D
ⅆ ⅆ \2146 U+2146 Double-Struck Italic Small D
ⅇ ⅇ \2147 U+2147 Italic Double Struck Small E
ⅈ ⅈ \2148 U+2148 Double-Struck Italic Small I
★ ★ \2605 U+2605 Czarna Gwiazda
☆ ☆ \2606 U+2606 Biała Gwiazda
Czarny telefon
☎ ☎ \260E U+260E Czarny telefon
Żeński znak
♀ ♀ \2640 U+2640 Żeński znak
Męski znak
♂ ♂ \2642 U+2642 Męski znak
Czarny kombinezon pikowy
♠ ♠ \2660 U+2660 Czarny kombinezon pikowy
Czarny garnitur klubu
♣ ♣ \2663 U+2663 Czarny garnitur klubu
Czarny garnitur z sercem
♥ ♥ \2665 U+2665 Czarny garnitur z sercem
Czarny diamentowy garnitur
♦ ♦ \2666 U+2666 Czarny diamentowy garnitur
◊ ◊ \25CA U+25CA Romb
♪ ♪ \266A U+266A Ósma uwaga
♭ ♭ \266D U+266D Płaski znak muzyczny
♮ ♮ \266E U+266E Muzyka naturalny znak
♯ ♯ \266F U+266F Ostry znak muzyczny
✓ ✓ \2713 U+2713 Sprawdź znak
✗ ✗ \2717 U+2717 Głosowanie X
✠ ✠ \2720 U+2720 Krzyż maltański
✶ ✶ \2736 U+2736 Sześć spiczastych czarnych gwiazd
❘ ❘ \2758 U+2758 Lekki pionowy pasek
❲ ❲ \2772 U+2772 Lekki ornament z uchwytem do skorupy żółwia lewego
❳ ❳ \2773 U+2773 Lekki ornament ze wspornikiem skorupy żółwia prawego

Symbole interpunkcyjne

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
! ! ! \0021 U+0021 Wykrzyknik
# # # \0023 U+0023 Znak liczbowy
% % % \0025 U+0025 Znak procentu
& & & \0026 U+0026 Ampersand
( ( ( \0028 U+0028 Lewy nawias
) ) ) \0029 U+0029 Prawy nawias
* * * \002A U+002A Gwiazdka
, , , \002C U+002C Przecinek
. . . \002E U+002E Kropka
/ / / \002F U+002F Solidus
: : : \003A U+003A Dwukropek
; ; &#59; \003B U+003B Średnik
? ? ? \003F U+003F Znak zapytania
[ [ [ \005B U+005B Lewy wspornik kwadratowy
\ \ \ \005C U+005C Reverse Solidus
] ] ] \005D U+005D Prawy kwadratowy wspornik
^ ^ ^ \005E U+005E Circumflex Accent
_ _ _ \005F U+005F Niska linia
` ` ` \0060 U+0060 Grave Accent
{ { { \007B U+007B Lewy wspornik kręty
| | | \007C U+007C Pionowa linia
} } } \007D U+007D Prawy nawias klamrowy
~ ˜ ~ \007E U+007E Tylda
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 List modyfikujący Circumflex Accent
      \00A0 U+00A0 Przestrzeń bez przerwy
    \2002 U+2002 En Space
    \2003 U+2003 Em Space
    \2009 U+2009 Cienka przestrzeń
‌ ‌ \200C U+200C Zero Width Non-Joiner
‍ ‍ \200D U+200D Zero Width Joiner
‎ ‎ \200E U+200E Znak od lewej do prawej
‏ ‏ \200F U+200F Znak od prawej do lewej
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 Odwrócony wykrzyknik
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 Zepsuty bar
§ § § \00A7 U+00A7 Znak sekcji
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 Diaeresis
ª ª ª \00AA U+00AA Kobiecy wskaźnik porządkowy
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nie podpisuj
­ ­ ­ \00AD U+00AD Miękki dywiz
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Macron
² ² ² \00B2 U+00B2 Indeks górny Dwa
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Indeks górny Trzy
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Ostry akcent
µ µ µ \00B5 U+00B5 Mikro znak
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Znak Pilcrow
· · · \00B7 U+00B7 Środkowa kropka
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Indeks górny Jeden
º º º \00BA U+00BA Męski wskaźnik porządkowy
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Odwrócony znak zapytania
‐ ‐ \2010 U+2010 Łącznik
– – \2013 U+2013 En Dash
— — \2014 U+2014 Em Dash
― ― \2015 U+2015 Pasek poziomy
‖ ‖ \2016 U+2016 Podwójna linia pionowa
† † \2020 U+2020 Sztylet
‡ ‡ \2021 U+2021 Podwójny sztylet
• • \2022 U+2022 Kula
‥ ‥ \2025 U+2025 Lider dwóch kropek
… … \2026 U+2026 Elipsa pozioma
&; ‰ \2030 U+2030 Na znak Mille
‱ ‱ \2031 U+2031 Na dziesięć tysięcy znaków
′ ′ \2032 U+2032 główny
″ ″ \2033 U+2033 Double Prime
‴ ‴ \2034 U+2034 Triple Prime
‵ ‵ \2035 U+2035 Odwrócony Prime
‾ ‾ \203E U+203E Overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 Punkt wstawiania Careta
⁃ ⁃ \2043 U+2043 Hyphen Bullet
⁄ ⁄ \2044 U+2044 Frakcja Cięcie
⁏ ⁏ \204F U+204F Odwrócony średnik
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Czteroosobowy Prime

Сudzysłów

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
" " " \0022 U+0022 Cudzysłów
' ' ' \0027 U+0027 Apostrof
« « « \00AB U+00AB Znak cudzysłowu po lewej stronie z podwójnym kątem
» » » \00BB U+00BB Znak cudzysłowu po prawej stronie z podwójnym kątem
‘ ‘ \2018 U+2018 Lewy znak cudzysłowu
’ ’ \2019 U+2019 Prawy pojedynczy znak cudzysłowu
‚ ‚ \201A U+201A Znak cudzysłowu pojedynczego niskiego poziomu 9
“ “ \201C U+201C Lewy znak cudzysłowu
” ” \201D U+201D Znak podwójnej notowania z prawej strony
„ „ \201E U+201E Znak cudzysłowu podwójnego niskiego poziomu 9
‹ ‹ \2039 U+2039 Znak cudzysłowu pojedynczego lewego kąta wskazującego
› › \203A U+203A Znak cudzysłowu z pojedynczym kątem prostym

Frakcja

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
¼ ¼ ¼ \00BC U+00BC Vulgar Fraction One Quarter
½ ½ ½ \00BD U+00BD Vulgar Fraction One Half
¾ ¾ ¾ \00BE U+00BE Wulgarna frakcja Trzy czwarte
⅓ ⅓ \2153 U+2153 Vulgar Fraction One Third
⅔ ⅔ \2154 U+2154 Vulgar Fraction Two Thirds
⅕ ⅕ \2155 U+2155 Vulgar Fraction One Piąta
⅖ ⅖ \2156 U+2156 Vulgar Fraction Dwa piąte
⅗ ⅗ \2157 U+2157 Frakcja Wulgarna Trzy Piąte
⅘ ⅘ \2158 U+2158 Frakcja Wulgarna Cztery Piąte
⅙ ⅙ \2159 U+2159 Vulgar Fraction One Sixth
⅚ ⅚ \215A U+215A Vulgar Fraction Five Sixths
⅛ ⅛ \215B U+215B Vulgar Fraction One Eighth
⅜ ⅜ \215C U+215C Vulgar Fraction Trzy ósme
⅝ ⅝ \215D U+215D Vulgar Fraction Pięć ósmych
⅞ ⅞ \215E U+215E Vulgar Fraction Siedem ósmych

Symbole matematyczne

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
+ + + \002B U+002B Znak plus
− − \2212 U+2212 Minus
× × × \00D7 U+00D7 Znak mnożenia
÷ ÷ ÷ \00F7 U+00F7 Znak podziału
= = = \003D U+003D Równa się znak
≠ ≠ \2260 U+2260 Nie równa się
± ± ± \00B1 U+00B1 Plus minus symbol
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nie podpisuj
< &lt; &#60; \003C U+003C Mniej niż znak
> &gt; &#62; \003E U+003E Znak większy niż
° &deg; &#176; \00B0 U+00B0 Znak stopnia
¹ &sup1; &#185; \00B9 U+00B9 Indeks górny Jeden
² &sup2; &#178; \00B2 U+00B2 Indeks górny Dwa
³ &sup3; &#179; \00B3 U+00B3 Indeks górny Trzy
ƒ &fnof; &#402; \0192 U+0192 Łacińska mała litera F z hakiem
% &percnt; &#37; \0025 U+0025 Znak procentu
‰ &permil; &#137; \0089 U+0089 Tabulacja znaków z uzasadnieniem
&pertenk; &#8241; \2031 U+2031 Na dziesięć tysięcy znaków
&forall; &#8704; \2200 U+2200 Dla wszystkich
&comp; &#8705; \2201 U+2201 Komplement
&part; &#8706; \2202 U+2202 Częściowe różnicowanie
&exist; &#8707; \2203 U+2203 Tam istnieje
&nexist; &#8708; \2204 U+2204 Nie istnieje
&empty; &#8709; \2205 U+2205 Pusty zestaw
&nabla; &#8711; \2207 U+2207 Nabla
&isin; &#8712; \2208 U+2208 Element
&notin; &#8713; \2209 U+2209 Nie element
&ni; &#8715; \220B U+220B Zawiera jako członek
&notni; &#8716; \220C U+220C Nie zawiera jako członek
&prod; &#8719; \220F U+220F Produkt N-Ary
&coprod; &#8720; \2210 U+2210 N-Ary Coproduct
&sum; &#8721; \2211 U+2211 Podsumowanie N-Ary
&mnplus; &#8723; \2213 U+2213 Znak minus lub plus
&plusdo; &#8724; \2214 U+2214 Dot Plus
&setminus; &#8726; \2216 U+2216 Ustaw Minus
&lowast; &#8727; \2217 U+2217 Operator gwiazdki
&compfn; &#8728; \2218 U+2218 Operator pierścienia
&radic; &#8730; \221A U+221A Pierwiastek kwadratowy
&prop; &#8733; \221D U+221D Proporcjonalnie do
&infin; &#8734; \221E U+221E Nieskończoność
&angrt; &#8735; \221F U+221F Prosty kąt
&ang; &#8736; \2220 U+2220 Kąt
&angmsd; &#8737; \2221 U+2221 Zmierzony kąt
&angsph; &#8738; \2222 U+2222 Kąt sferyczny
&mid; &#8739; \2223 U+2223 Dzieli
&nmid; &#8740; \2224 U+2224 Nie dzieli się
&parallel; &#8741; \2225 U+2225 Równoległy do
&npar; &#8742; \2226 U+2226 Nie równoległy do
&and; &#8743; \2227 U+2227 Logiczne I
&or; &#8744; \2228 U+2228 Logiczny Or
&cap; &#8745; \2229 U+2229 Skrzyżowanie
&cup; &#8746; \222A U+222A Unia
&int; &#8747; \222B U+222B Całka
&Int; &#8748; \222C U+222C Double Integral
&iiint; &#8749; \222D U+222D Potrójna integralność
&conint; &#8750; \222E U+222E Całka konturowa
&Conint; &#8751; \222F U+222F Całka powierzchniowa
&Cconint; &#8752; \2230 U+2230 Całość objętościowa
&cwint; &#8753; \2231 U+2231 Całkowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
&cwconint; &#8754; \2232 U+2232 Całka konturowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
&awconint; &#8755; \2233 U+2233 Całka konturowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
&there4; &#8756; \2234 U+2234 W związku z tym
&because; &#8757; \2235 U+2235 Bo
&ratio; &#8758; \2236 U+2236 Stosunek
&Colon; &#8759; \2237 U+2237 Proporcja
&minusd; &#8760; \2238 U+2238 Dot Minus
&mDDot; &#8762; \223A U+223A Proporcja geometryczna
&homtht; &#8763; \223B U+223B Homotetyczny
&sim; &#8764; \223C U+223C Tilde Operator
&bsim; &#8765; \223D U+223D Odwrócona tylda
&ac; &#8766; \223E U+223E Odwrócony Leniwy S
&acd; &#8767; \223F U+223F Sinusoida
&wreath; &#8768; \2240 U+2240 Produkt wieniec
&nsim; &#8769; \2241 U+2241 Nie Tilde
&esim; &#8770; \2242 U+2242 Minus Tilde
&sime; &#8771; \2243 U+2243 Asymptotycznie równy
&nsime; &#8772; \2244 U+2244 Nie asymptotycznie równy
&cong; &#8773; \2245 U+2245 W przybliżeniu równe
&simne; &#8774; \2246 U+2246 W przybliżeniu ale nie tak naprawdę równy
&ncong; &#8775; \2247 U+2247 Ani w przybliżeniu, ani w rzeczywistości równe
&asymp; &#8776; \2248 U+2248 Prawie równy
&nap; &#8777; \2249 U+2249 Nie prawie tak samo
&approxeq; &#8778; \224A U+224A Prawie równe lub równe
&apid; &#8779; \224B U+224B Potrójna tylda
&bcong; &#8780; \224C U+224C Wszystko równe
&asympeq; &#8781; \224D U+224D Równoważny
&bump; &#8782; \224E U+224E Geometrically Equivalent To
&bumpe; &#8783; \224F U+224F Różnica pomiędzy
&esdot; &#8784; \2250 U+2250 Zbliża się do limitu
&eDot; &#8785; \2251 U+2251 Geometrically Equal To
&efDot; &#8786; \2252 U+2252 W przybliżeniu równy lub obraz
&erDot; &#8787; \2253 U+2253 Obraz lub przybliżony do równego
&colone; &#8788; \2254 U+2254 Okrężnica równa się
&ecolon; &#8789; \2255 U+2255 Równa się dwukropek
&ecir; &#8790; \2256 U+2256 Ring In Equal To
&cire; &#8791; \2257 U+2257 Pierścień równy do
&wedgeq; &#8793; \2259 U+2259 Szacunki
&veeeq; &#8794; \225A U+225A Equiangular To
&trie; &#8796; \225C U+225C Delta równa się
&equest; &#8799; \225F U+225F Pytany Równy do
&equiv; &#8801; \2261 U+2261 Identyczne do
&nequiv; &#8802; \2262 U+2262 Nie identyczne do
&le; &#8804; \2264 U+2264 Mniejszy lub równy
&ge; &#8805; \2265 U+2265 Większe bądź równe
&lE; &#8806; \2266 U+2266 Mniej niż ponad równe
&gE; &#8807; \2267 U+2267 Większy niż ponad równy
&lnE; &#8808; \2268 U+2268 Mniej niż ale nie równe
&gnE; &#8809; \2269 U+2269 Większy niż ale nie równy
&Lt; &#8810; \226A U+226A Znacznie mniej niż
&Gt; &#8811; \226B U+226B Znacznie większy niż
&between; &#8812; \226C U+226C pomiędzy
&NotCupCap; &#8813; \226D U+226D Nie jest równoważny z
&nlt; &#8814; \226E U+226E Nie mniej niż
&ngt; &#8815; \226F U+226F Nie większy niż
&nle; &#8816; \2270 U+2270 Ani mniej niż, ani tak samo
&nge; &#8817; \2271 U+2271 Ani większe niż ani równe
&lsim; &#8818; \2272 U+2272 Mniej niż lub ekwiwalent do
&gsim; &#8819; \2273 U+2273 Większy niż lub równoważny do
&nlsim; &#8820; \2274 U+2274 Ani mniej, ani równorzędnie
&ngsim; &#8821; \2275 U+2275 Ani wyższy niż ani równoważny
&lg; &#8822; \2276 U+2276 Mniej niż lub więcej niż
&gl; &#8823; \2277 U+2277 Większy niż lub mniejszy niż
&ntlg; &#8824; \2278 U+2278 Ani mniej niż, ani więcej niż
&ntgl; &#8825; \2279 U+2279 Ani więcej niż, ani mniej niż
&pr; &#8826; \227A U+227A Poprzedza
&sc; &#8827; \227B U+227B Udaje się
&prcue; &#8828; \227C U+227C Poprzedza lub równy
&sccue; &#8829; \227D U+227D Udaje się lub jest równy
&prsim; &#8830; \227E U+227E Poprzedza lub ekwiwalentny do
&scsim; &#8831; \227F U+227F Udane lub ekwiwalentne do
&npr; &#8832; \2280 U+2280 Nie poprzedza
&nsc; &#8833; \2281 U+2281 Nie udaje się
&sub; &#8834; \2282 U+2282 Podzbiór
&sup; &#8835; \2283 U+2283 Superset Of
&nsub; &#8836; \2284 U+2284 Nie jest podzbiorem
&nsup; &#8837; \2285 U+2285 Nie Superset Of
&sube; &#8838; \2286 U+2286 Podzbiór lub Równy do
&supe; &#8839; \2287 U+2287 Superset of lub Equal To
&nsube; &#8840; \2288 U+2288 Ani podzbiór ani równy
&nsupe; &#8841; \2289 U+2289 Ani Superset, ani Equal To
&subne; &#8842; \228A U+228A Podzbiór z Nie równa się
&supne; &#8843; \228B U+228B Superset z Nie równa się
&cupdot; &#8845; \228D U+228D Mnożenie wielokrotne
&uplus; &#8846; \228E U+228E Multiset Union
&sqsub; &#8847; \228F U+228F Kwadratowy obraz
&sqsup; &#8848; \2290 U+2290 Kwadratowy oryginał
&sqsube; &#8849; \2291 U+2291 Kwadratowy obraz lub równy do
&sqsupe; &#8850; \2292 U+2292 Kwadratowy oryginał lub równy do
&sqcap; &#8851; \2293 U+2293 Kwadratowa czapka
&sqcup; &#8852; \2294 U+2294 Square Cup
&oplus; &#8853; \2295 U+2295 Zakreślony Plus
&ominus; &#8854; \2296 U+2296 Zakręcony Minus
&otimes; &#8855; \2297 U+2297 Krążyły czasy
&osol; &#8856; \2298 U+2298 Circled Division Slash
&odot; &#8857; \2299 U+2299 Operator kropkowany
&ocir; &#8858; \229A U+229A Circled Ring Operator
&oast; &#8859; \229B U+229B Krążył operator gwiazdki
&odash; &#8861; \229D U+229D Okrągła kreska
&plusb; &#8862; \229E U+229E Squared Plus
&minusb; &#8863; \229F U+229F Squared Minus
&timesb; &#8864; \22A0 U+22A0 Squared Times
&sdotb; &#8865; \22A1 U+22A1 Operator kwadratu punktowego
&vdash; &#8866; \22A2 U+22A2 Right Tack
&dashv; &#8867; \22A3 U+22A3 Lewy hak
&top; &#8868; \22A4 U+22A4 Down Tack
&perp; &#8869; \22A5 U+22A5 Up Tack
&models; &#8871; \22A7 U+22A7 Modele
&vDash; &#8872; \22A8 U+22A8 Prawdziwe
&Vdash; &#8873; \22A9 U+22A9 Siły
&Vvdash; &#8874; \22AA U+22AA Potrójny pionowy słupek prawego kołowrotka
&VDash; &#8875; \22AB U+22AB Podwójny pionowy pręt Podwójny prawy kołowrót
&nvdash; &#8876; \22AC U+22AC Nie udowadnia
&nvDash; &#8877; \22AD U+22AD Nie prawda
&nVdash; &#8878; \22AE U+22AE Nie wymusza
&nVDash; &#8879; \22AF U+22AF Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
&prurel; &#8880; \22B0 U+22B0 Poprzedza Under Relation
&vltri; &#8882; \22B2 U+22B2 Normalna podgrupa
&vrtri; &#8883; \22B3 U+22B3 Zawiera podgrupę jako normalną
&ltrie; &#8884; \22B4 U+22B4 Normalna podgrupa lub równa
&rtrie; &#8885; \22B5 U+22B5 Zawiera jako normalną podgrupę lub równą do
&origof; &#8886; \22B6 U+22B6 Oryginał
&imof; &#8887; \22B7 U+22B7 Obraz przedstawiający
&mumap; &#8888; \22B8 U+22B8 Multimap
&hercon; &#8889; \22B9 U+22B9 Hermitian Conjugate Matrix
&intcal; &#8890; \22BA U+22BA Interkalat
&veebar; &#8891; \22BB U+22BB Xor
&barvee; &#8893; \22BD U+22BD Ani
&angrtvb; &#8894; \22BE U+22BE Kąt prosty z łukiem
&lrtri; &#8895; \22BF U+22BF Trójkąt prostokątny
&xwedge; &#8896; \22C0 U+22C0 N-Ary Logiczne I
&xvee; &#8897; \22C1 U+22C1 N-Ary Logical Or
&xcap; &#8898; \22C2 U+22C2 Skrzyżowanie N-Ary
&xcup; &#8899; \22C3 U+22C3 N-Ary Union
&diamond; &#8900; \22C4 U+22C4 Diamentowy operator
&sdot; &#8901; \22C5 U+22C5 Dot Operator
&Star; &#8902; \22C6 U+22C6 Gwiezdny operator
&divonx; &#8903; \22C7 U+22C7 Podział czasów
&bowtie; &#8904; \22C8 U+22C8 Muszka
&ltimes; &#8905; \22C9 U+22C9 Left Normal Factor Semidirect Product
&rtimes; &#8906; \22CA U+22CA Prawy produkt pośredni typu Normal Factor
&lthree; &#8907; \22CB U+22CB Lewy produkt pośredni
&rthree; &#8908; \22CC U+22CC Prawy produkt pośredni
&bsime; &#8909; \22CD U+22CD Odwrócona tylda równa się
&cuvee; &#8910; \22CE U+22CE Curly Logical Or
&cuwed; &#8911; \22CF U+22CF Curly Logical I
&Sub; &#8912; \22D0 U+22D0 Podwójny podzbiór
&Sup; &#8913; \22D1 U+22D1 Podwójny Superset
&Cap; &#8914; \22D2 U+22D2 Podwójne przecięcie
&Cup; &#8915; \22D3 U+22D3 Podwójna Unia
&fork; &#8916; \22D4 U+22D4 Widły
&epar; &#8917; \22D5 U+22D5 Równe i równoległe do
&ltdot; &#8918; \22D6 U+22D6 Mniej niż z kropką
&gtdot; &#8919; \22D7 U+22D7 Większy niż z kropką
&Ll; &#8920; \22D8 U+22D8 O wiele mniej niż
&Gg; &#8921; \22D9 U+22D9 Bardzo dużo większy niż
&leg; &#8922; \22DA U+22DA Mniej niż równe lub większe niż
&gel; &#8923; \22DB U+22DB Większy niż równy lub mniejszy niż
&cuepr; &#8926; \22DE U+22DE Równy lub poprzedni
&cuesc; &#8927; \22DF U+22DF Równe lub sukcesy
&nprcue; &#8928; \22E0 U+22E0 Nie poprzedza ani nie jest równy
&nsccue; &#8929; \22E1 U+22E1 Nie udaje się lub jest równy
&nsqsube; &#8930; \22E2 U+22E2 Obraz nie kwadratowy lub równy
&nsqsupe; &#8931; \22E3 U+22E3 Nie kwadratowy oryginał lub równy do
&lnsim; &#8934; \22E6 U+22E6 Mniej niż ale nie równoważne
&gnsim; &#8935; \22E7 U+22E7 Większy niż ale nie równoważny
&prnsim; &#8936; \22E8 U+22E8 Poprzedza, ale nie jest równoważny
&scnsim; &#8937; \22E9 U+22E9 Udaje się, ale nie jest równoważny
&nltri; &#8938; \22EA U+22EA Nie normalna podgrupa
&nrtri; &#8939; \22EB U+22EB Nie zawiera normalnej podgrupy
&nltrie; &#8940; \22EC U+22EC Nie Normalna Podgrupa lub Równa Do
&nrtrie; &#8941; \22ED U+22ED Nie zawiera jako normalna podgrupa lub równa
&vellip; &#8942; \22EE U+22EE Elipsa pionowa
&ctdot; &#8943; \22EF U+22EF Elipsa pozioma w linii środkowej
&utdot; &#8944; \22F0 U+22F0 Ukośne ukośne prawo w górę
&dtdot; &#8945; \22F1 U+22F1 Ukośne ukośne prawo w dół
&disin; &#8946; \22F2 U+22F2 Element o długim skoku poziomym
&isinsv; &#8947; \22F3 U+22F3 Element z pionowym paskiem na końcu skoku poziomego
&isins; &#8948; \22F4 U+22F4 Mały element z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
&isindot; &#8949; \22F5 U+22F5 Element z kropką powyżej
&notinvc; &#8950; \22F6 U+22F6 Element z Paskiem
&notinvb; &#8951; \22F7 U+22F7 Mały element z paskiem
&isinE; &#8953; \22F9 U+22F9 Element z dwoma poziomymi pociągnięciami
&nisd; &#8954; \22FA U+22FA Zawiera długi poziomy skok
&xnis; &#8955; \22FB U+22FB Zawiera pasek pionowy na końcu skoku poziomego
&nis; &#8956; \22FC U+22FC Małe elementy z pionowym paskiem na końcu poziomego skoku
&notnivc; &#8957; \22FD U+22FD Zawiera Overbar
&notnivb; &#8958; \22FE U+22FE Mała zawartość z paskiem
&lceil; &#8968; \2308 U+2308 Lewy sufit
&rceil; &#8969; \2309 U+2309 Prawy sufit
&lfloor; &#8970; \230A U+230A Lewa podłoga
&rfloor; &#8971; \230B U+230B Prawe piętro
&lang; &#9001; \2329 U+2329 Lewy wspornik kątowy
&rang; &#9002; \232A U+232A Wspornik kątowy prawostronny

Litery greckie

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
Α &Alpha; &#913; \0391 U+0391 Grecka litera alfa
Β &Beta; &#914; \0392 U+0392 Grecka litera Beta
Γ &Gamma; &#915; \0393 U+0393 Grecka litera Gamma
Δ &Delta; &#916; \0394 U+0394 Grecka litera delta
Ε &Epsilon; &#917; \0395 U+0395 Grecka litera Epsilon
Ζ &Zeta; &#918; \0396 U+0396 Grecka litera Zeta
Η &Eta; &#919; \0397 U+0397 Grecka litera Eta
Θ &Theta; &#920; \0398 U+0398 Grecka litera Theta
Ι &Iota; &#921; \0399 U+0399 Grecka litera Iota
Κ &Kappa; &#922; \039A U+039A Grecka litera Kappa
Λ &Lambda; &#923; \039B U+039B Grecka litera Lamda
Μ &Mu; &#924; \039C U+039C Grecka litera Mu
Ν &Nu; &#925; \039D U+039D Grecka litera Nu
Ξ &Xi; &#926; \039E U+039E Grecka litera Xi
Ο &Omicron; &#927; \039F U+039F Grecka litera Omicron
Π &Pi; &#928; \03A0 U+03A0 Grecka litera Pi
Ρ &Rho; &#929; \03A1 U+03A1 Grecka litera Rho
Σ &Sigma; &#931; \03A3 U+03A3 Grecka litera Sigma
Τ &Tau; &#932; \03A4 U+03A4 Grecka litera Tau
Υ &Upsilon; &#933; \03A5 U+03A5 Grecka litera upsilon
Φ &Phi; &#934; \03A6 U+03A6 Grecka litera Phi
Χ &Chi; &#935; \03A7 U+03A7 Grecka litera chi
Ψ &Psi; &#936; \03A8 U+03A8 Grecka litera Psi
Ω &Omega; &#937; \03A9 U+03A9 Grecka litera Omega
α &alpha; &#945; \03B1 U+03B1 Grecka mała litera alfa
β &beta; &#946; \03B2 U+03B2 Grecka mała litera Beta
γ &gamma; &#947; \03B3 U+03B3 Grecka mała litera Gamma
δ &delta; &#948; \03B4 U+03B4 Grecka mała litera Delta
ε &epsilon; &#949; \03B5 U+03B5 Grecka mała litera Epsilon
ζ &zeta; &#950; \03B6 U+03B6 Grecka mała litera Zeta
η &eta; &#951; \03B7 U+03B7 Grecka mała litera Eta
θ &theta; &#952; \03B8 U+03B8 Grecka mała litera Theta
ι &iota; &#953; \03B9 U+03B9 Grecka mała litera Iota
κ &kappa; &#954; \03BA U+03BA Grecka mała litera Kappa
λ &lambda; &#955; \03BB U+03BB Grecka mała litera Lamda
μ &mu; &#956; \03BC U+03BC Grecka mała litera Mu
ν &nu; &#957; \03BD U+03BD Grecka mała litera Nu
ξ &xi; &#958; \03BE U+03BE Grecka mała litera Xi
ο &omicron; &#959; \03BF U+03BF Grecka mała litera Omicron
π &pi; &#960; \03C0 U+03C0 Grecka mała litera Pi
ρ &rho; &#961; \03C1 U+03C1 Grecka mała litera Rho
ς &sigmaf; &#962; \03C2 U+03C2 Greek Small Letter Final Sigma
σ &sigma; &#963; \03C3 U+03C3 Sigma greckiej małej litery
τ &tau; &#964; \03C4 U+03C4 Grecka mała litera Tau
υ &upsilon; &#965; \03C5 U+03C5 Grecki mały list Upsilon
φ &phi; &#966; \03C6 U+03C6 Grecka mała litera Phi
χ &chi; &#967; \03C7 U+03C7 Grecka mała litera Chi
ψ &psi; &#968; \03C8 U+03C8 Grecka mała litera Psi
ω &omega; &#969; \03C9 U+03C9 Grecka mała litera Omega
ϑ &thetasym; &#977; \03D1 U+03D1 Grecki symbol Theta
ϒ &upsih; &#978; \03D2 U+03D2 Grecki Upsilon z symbolem haka
ϖ &piv; &#982; \03D6 U+03D6 Grecki symbol Pi

Litery łacińskie

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
À &Agrave; &#192; \00C0 U+00C0 Łacińska litera a z Grave
Á &Aacute; &#193; \00C1 U+00C1 Łacińska litera a ostra
 &Acirc; &#194; \00C2 U+00C2 Łacińska litera a z Circumflex
à &Atilde; &#195; \00C3 U+00C3 Łacińska litera a z Tilde
Ä &Auml; &#196; \00C4 U+00C4 Łacińska litera a z diaeresis
Å &Aring; &#197; \00C5 U+00C5 Łacińska litera a z pierścieniem powyżej
Æ &AElig; &#198; \00C6 U+00C6 Łacińska litera Ae
Ç &Ccedil; &#199; \00C7 U+00C7 Łacińska litera C z Cedilla
È &Egrave; &#200; \00C8 U+00C8 Łacińska litera E z grobem
É &Eacute; &#201; \00C9 U+00C9 Łacińska litera E z ostrą
Ê &Ecirc; &#202; \00CA U+00CA Łacińska litera E z Circumflex
Ë &Euml; &#203; \00CB U+00CB Łacińska litera E z Diaeresis
Ì &Lgrave; &#204; \00CC U+00CC Łacińska litera I z Grave
Ĺ &Lacute; &#313; \0139 U+0139 Latynoska litera L z ostrą
Î &Lcirc; &#206; \00CE U+00CE Łacińska litera I z Circumflex
Ï &Luml; &#207; \00CF U+00CF Łacińska litera I z Diaeresis
Ð &ETH; &#208; \00D0 U+00D0 Łacińska litera Eth
Ñ &Ntilde; &#209; \00D1 U+00D1 Łacińska litera N z Tilde
Ò &Ograve; &#210; \00D2 U+00D2 Łacińska litera O z Grave
Ó &Oacute; &#211; \00D3 U+00D3 Łacińska litera O z ostrą
Ô &Ocirc; &#212; \00D4 U+00D4 Łacińska litera O z Circumflex
Õ &Otilde; &#213; \00D5 U+00D5 Łacińska litera O z Tilde
Ö &Ouml; &#214; \00D6 U+00D6 Łacińska litera O z Diaeresis
Ø &Oslash; &#216; \00D8 U+00D8 Łacińska litera O ze skokiem
Ù &Ugrave; &#217; \00D9 U+00D9 Łacińska litera U z grobem
Ú &Uacute; &#218; \00DA U+00DA Łacińska litera U z ostrą
Û &Ucirc; &#219; \00DB U+00DB Łacińska litera U z Circumflex
Ü &Uuml; &#220; \00DC U+00DC Łacińska litera U z Diaeresis
Ý &Yacute; &#221; \00DD U+00DD Łacińska litera Y z ostrą
Þ &THORN; &#222; \00DE U+00DE Łacińska litera Thorn
ß &szlig; &#223; \00DF U+00DF Łacińska mała litera Sharp S
à &agrave; &#224; \00E0 U+00E0 Łacińska mała litera a z grobem
á &aacute; &#225; \00E1 U+00E1 Łacińska mała litera a ostra
â &acirc; &#226; \00E2 U+00E2 Łacińska mała litera a z Circumflex
ã &atilde; &#227; \00E3 U+00E3 Łacińska mała litera a z Tilde
ä &auml; &#228; \00E4 U+00E4 Łacińska mała litera a z diurezą
å &aring; &#229; \00E5 U+00E5 Łacińska mała litera a z pierścieniem powyżej
æ &aelig; &#230; \00E6 U+00E6 Łacińska mała litera Ae
ç &ccedil; &#231; \00E7 U+00E7 Łacińska mała litera C z Cedillą
è &egrave; &#232; \00E8 U+00E8 Łacińska mała litera E z grobem
é &eacute; &#233; \00E9 U+00E9 Łacińska mała litera E z ostrą
ê &ecirc; &#234; \00EA U+00EA Łacińska mała litera E z Circumflex
ë &euml; &#235; \00EB U+00EB Łacińska mała litera E z diaeresis
ì &igrave; &#236; \00EC U+00EC Łacińska mała litera I z Grave
í &iacute; &#237; \00ED U+00ED Łacińska mała litera I z ostrą
î &icirc; &#238; \00EE U+00EE Łacińska mała litera I z Circumflex
ï &iuml; &#239; \00EF U+00EF Łacińska mała litera I z Diaeresis
ð &eth; &#240; \00F0 U+00F0 Łacińska mała litera Eth
ñ &ntilde; &#241; \00F1 U+00F1 Łacińska mała litera N z Tilde
ò &ograve; &#242; \00F2 U+00F2 Łacińska mała litera O z grobem
ó &oacute; &#243; \00F3 U+00F3 Łacińska mała litera O z ostrą
ô &ocirc; &#244; \00F4 U+00F4 Łacińska mała litera O z Circumflex
õ &otilde; &#245; \00F5 U+00F5 Łacińska mała litera O z Tilde
ö &ouml; &#246; \00F6 U+00F6 Łacińska mała litera O z diaeresis
ø &oslash; &#248; \00F8 U+00F8 Łacińska mała litera O z obrysem
ù &ugrave; &#249; \00F9 U+00F9 Łacińska mała litera U z grobem
ú &uacute; &#250; \00FA U+00FA Łacińska mała litera U z ostrą
û &ucirc; &#251; \00FB U+00FB Łacińska mała litera U z Circumflex
ü &uuml; &#252; \00FC U+00FC U z dwiema kropkami
ý &yacute; &#253; \00FD U+00FD Łacińska mała litera Y z ostrą
þ &thorn; &#254; \00FE U+00FE Łacińska mała litera Cierń
ÿ &yuml; &#255; \00FF U+00FF Łacińska mała litera Y z diaeresis
Ā &Amacr; &#256; \0100 U+0100 Łacińska litera a z Macronem
ā &amacr; &#257; \0101 U+0101 Łacińska mała litera a z Macronem
Ă &Abreve; &#258; \0102 U+0102 Łacińska litera a z Breve
ă &abreve; &#259; \0103 U+0103 Łacińska mała litera a z Breve
Ą &Aogon; &#260; \0104 U+0104 Łacińska litera a z Ogonkiem
ą &aogon; &#261; \0105 U+0105 Łacińska mała litera a z Ogonkiem
Ć &Cacute; &#262; \0106 U+0106 Łacińska litera C z ostrą
ć &cacute; &#263; \0107 U+0107 Łacińska mała litera C z ostrą
Ĉ &Ccirc; &#264; \0108 U+0108 Łacińska litera C z Circumflex
ĉ &ccirc; &#265; \0109 U+0109 Łacińska mała litera C z Circumflex
Ċ &Cdot; &#266; \010A U+010A Łacińska litera C z kropką powyżej
ċ &cdot; &#267; \010B U+010B Łacińska mała litera C z kropką powyżej
Č &Ccaron; &#268; \010C U+010C Łacińska litera C z Caronem
č &ccaron; &#269; \010D U+010D Łacińska mała litera C z Caronem
Ď &Dcaron; &#270; \010E U+010E Łacińska litera D z Caronem
ď &dcaron; &#271; \010F U+010F Łacińska mała litera D z Caronem
Đ &Dstrok; &#272; \0110 U+0110 Łacińska litera D ze skokiem
đ &dstrok; &#273; \0111 U+0111 Łacińska mała litera D z obrysem
Ē &Emacr; &#274; \0112 U+0112 Łacińska litera E z Macronem
ē &emacr; &#275; \0113 U+0113 Łacińska mała litera E z Macronem
Ė &Edot; &#278; \0116 U+0116 Łacińska litera E z kropką powyżej
ė &edot; &#279; \0117 U+0117 Łacińska mała litera E z kropką powyżej
Ę &Eogon; &#280; \0118 U+0118 Łacińska litera E z Ogonkiem
ę &eogon; &#281; \0119 U+0119 Łacińska mała litera E z Ogonkiem
Ě &Ecaron; &#282; \011A U+011A Łacińska litera E z Caronem
ě &ecaron; &#283; \011B U+011B Łacińska mała litera E z Caronem
Ĝ &Gcirc; &#284; \011C U+011C Łacińska litera G z Circumflex
ĝ &gcirc; &#285; \011D U+011D Łacińska mała litera G z Circumflex
Ğ &Gbreve; &#286; \011E U+011E Łacińska litera G z Breve
ğ &gbreve; &#287; \011F U+011F Łacińska mała litera G z Breve
Ġ &Gdot; &#288; \0120 U+0120 Łacińska litera G z kropką powyżej
ġ &gdot; &#289; \0121 U+0121 Łacińska mała litera G z kropką powyżej
Ģ &Gcedil; &#290; \0122 U+0122 Łacińska litera G z Cedillą
Ĥ &Hcirc; &#292; \0124 U+0124 Łacińska litera H z Circumflex
ĥ &hcirc; &#293; \0125 U+0125 Łacińska mała litera H z Circumflex
Ħ &Hstrok; &#294; \0126 U+0126 Łacińska litera H ze skokiem
ħ &hstrok; &#295; \0127 U+0127 Łacińska mała litera H z obrysem
Ĩ &Itilde; &#296; \0128 U+0128 Łacińska litera I z Tilde
ĩ &itilde; &#297; \0129 U+0129 Łacińska mała litera I z Tilde
Ī &Imacr; &#298; \012A U+012A Łacińska litera I z Macronem
ī &imacr; &#299; \012B U+012B Łacińska mała litera I z Macronem
Į &Iogon; &#302; \012E U+012E Łacińska litera I z Ogonkiem
į &iogon; &#303; \012F U+012F Łaciński mały list I z Ogonkiem
İ &Idot; &#304; \0130 U+0130 Łacińska litera I z kropką powyżej
ı &imath; &#305; \0131 U+0131 Łacińska mała litera Dotless I
IJ &IJlig; &#306; \0132 U+0132 Latin Capital Ligature Ij
ij &ijlig; &#307; \0133 U+0133 Łacińska mała ligatura Ij
Ĵ &Jcirc; &#308; \0134 U+0134 Łacińska litera J z Circumflex
ĵ &jcirc; &#309; \0135 U+0135 Łacińska mała litera J z Circumflex
Ķ &Kcedil; &#310; \0136 U+0136 Łacińska litera K z Cedilla
ķ &kcedil; &#311; \0137 U+0137 Łacińska mała litera K z Cedillą
ĸ &kgreen; &#312; \0138 U+0138 Łacińska mała litera Kra
ĺ &lacute; &#314; \013A U+013A Łacińska mała litera L z ostrą
Ļ &Lcedil; &#315; \013B U+013B Łacińska litera L z Cedillą
ļ &lcedil; &#316; \013C U+013C Łacińska mała litera L z Cedillą
Ľ &Lcaron; &#317; \013D U+013D Łacińska litera L z Caronem
ľ &lcaron; &#318; \013E U+013E Łacińska mała litera L z Caronem
Ŀ &Lmidot; &#319; \013F U+013F Łacińska litera L z środkową kropką
ŀ &lmidot; &#320; \0140 U+0140 Łacińska mała litera L z środkową kropką
Ł &Lstrok; &#321; \0141 U+0141 Łacińska litera L ze skokiem
ł &lstrok; &#322; \0142 U+0142 Łacińska mała litera L z obrysem
Ń &Nacute; &#323; \0143 U+0143 Łacińska litera N z ostrą
ń &nacute; &#324; \0144 U+0144 Łacińska mała litera N z ostrą
Ņ &Ncedil; &#325; \0145 U+0145 Łacińska litera N z Cedilla
ņ &ncedil; &#326; \0146 U+0146 Łacińska mała litera N z Cedillą
Ň &Ncaron; &#327; \0147 U+0147 Łacińska litera N z Caronem
ň &ncaron; &#328; \0148 U+0148 Łacińska mała litera N z Caronem
ʼn &napos; &#329; \0149 U+0149 Łacińska mała litera N poprzedzona apostrofem
Ŋ &ENG; &#330; \014A U+014A Łacińska litera inż
ŋ &eng; &#331; \014B U+014B Łacińska mała litera Eng
Ō &Omacr; &#332; \014C U+014C Łacińska litera O z Macronem
ō &omacr; &#333; \014D U+014D Łacińska mała litera O z Macronem
Ő &Odblac; &#336; \0150 U+0150 Łacińska litera O z Double Acute