HTML Karakter Varlıklar

Bu tablo özel karakterler ve HTML varlıkları ile tamamlanmıştır.

Içerik

Para birimi

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
$ $ $ \0024 U+0024 Dolar işareti
¢ ¢ ¢ \00A2 U+00A2 Yüzde işareti
£ £ £ \00A3 U+00A3 Diyez işareti
¤ ¤ ¤ \00A4 U+00A4 Para birimi işareti
¥ ¥ ¥ \00A5 U+00A5 Yen işareti

Çeşitli Semboller

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
Telif Hakkı İşareti
© © \00A9 U+00A9 Telif Hakkı İşareti
Kayıtlı Üye
® ® \00AE U+00AE Kayıtlı Üye
Ticari marka işareti
™ ™ \2122 U+2122 Ticari marka işareti
@ @ @ \0040 U+0040 Ticari At
ℂ ℂ \2102 U+2102 Çifte Vurulmuş Sermaye C
℅ ℅ \2105 U+2105 Bakımı
ℊ ℊ \210A U+210A Script Küçük G
ℋ ℋ \210B U+210B Büyük Harf H
ℌ ℌ \210C U+210C Siyah Harfli Sermaye H
ℍ ℍ \210D U+210D Çifte Vurmalı Sermaye H
ℎ ℎ \210E U+210E Planck Sabiti
ℏ ℏ \210F U+210F İki Pi Üzeri Planck Sabit
ℐ ℐ \2110 U+2110 Büyük Harfler I
ℑ ℑ \2111 U+2111 Siyah Harfli Sermaye I
ℒ ℒ \2112 U+2112 Senaryo Başlığı L
ℓ ℓ \2113 U+2113 Script Küçük L
ℕ ℕ \2115 U+2115 Çifte Vurmalı Sermaye N
№ № \2116 U+2116 Numero Burcu
℗ ℗ \2117 U+2117 Ses Kaydı Telif Hakkı
℘ ℘ \2118 U+2118 Büyük Harf P
ℙ ℙ \2119 U+2119 Çifte Vurulmuş Sermaye P
ℚ ℚ \211A U+211A Çifte Vurulmuş Sermaye Q
ℛ ℛ \211B U+211B Script Capital R
ℜ ℜ \211C U+211C Siyah Harfli R Harfi
ℝ ℝ \211D U+211D Çarpıcı Sermaye R
℞ ℞ \211E U+211E Reçete almak
ℤ ℤ \2124 U+2124 Çifte Vurmalı Başkent Z
℧ ℧ \2127 U+2127 Ters Ohm İşareti
ℨ ℨ \2128 U+2128 Siyah Harfli Sermaye Z
℩ ℩ \2129 U+2129 Çevirildi Yunanca Küçük Harf Iota
ℬ ℬ \212C U+212C Büyük B harfi
ℭ ℭ \212D U+212D Siyah Harfli C Harfi
ℯ ℯ \212F U+212F Script Küçük E
ℰ ℰ \2130 U+2130 Büyük Betiği E
ℱ ℱ \2131 U+2131 Büyük Betiği F
ℳ ℳ \2133 U+2133 Büyük Harf M
ℴ ℴ \2134 U+2134 Script Küçük O
ℵ ℵ \2135 U+2135 Alef Sembolü
ℶ ℶ \2136 U+2136 Bahis sembolü
ℷ ℷ \2137 U+2137 Gimel Sembolü
ℸ ℸ \2138 U+2138 Dalet Sembolü
ⅅ ⅅ \2145 U+2145 Çifte Darbeli Italik Başkent D
ⅆ ⅆ \2146 U+2146 Çift Darbeli Italik Küçük D
ⅇ ⅇ \2147 U+2147 Çift Darbeli Italik Küçük E
ⅈ ⅈ \2148 U+2148 Çift Darbeli Italik Küçük I
★ ★ \2605 U+2605 Siyah yıldız
☆ ☆ \2606 U+2606 Beyaz Yıldız
Siyah Telefon
☎ ☎ \260E U+260E Siyah Telefon
Kadın işareti
♀ ♀ \2640 U+2640 Kadın işareti
Erkek işareti
♂ ♂ \2642 U+2642 Erkek işareti
Siyah Maça Takım Elbise
♠ ♠ \2660 U+2660 Siyah Maça Takım Elbise
Siyah Klüp Takımı
♣ ♣ \2663 U+2663 Siyah Klüp Takımı
Siyah Kalp Kıyafeti
♥ ♥ \2665 U+2665 Siyah Kalp Kıyafeti
Siyah Pırlantalı Takım
♦ ♦ \2666 U+2666 Siyah Pırlantalı Takım
◊ ◊ \25CA U+25CA Pastil
♪ ♪ \266A U+266A Sekizinci not
♭ ♭ \266D U+266D Müzik düz işareti
♮ ♮ \266E U+266E Müzik doğal işareti
♯ ♯ \266F U+266F Müzik Sharp Burcu
✓ ✓ \2713 U+2713 Onay işareti
✗ ✗ \2717 U+2717 Oy X
✠ ✠ \2720 U+2720 Malta haçı
✶ ✶ \2736 U+2736 Altı Köşeli Siyah Yıldız
❘ ❘ \2758 U+2758 Hafif Dikey Çubuk
❲ ❲ \2772 U+2772 Hafif Sol Kaplumbağa Kabuğu Braketi Süsü
❳ ❳ \2773 U+2773 Hafif Sağ Kaplumbağa Kabuğu Braketi Süsü

Noktalama İşaretleri

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
! ! ! \0021 U+0021 Ünlem işareti
# # # \0023 U+0023 Numara işareti
% % % \0025 U+0025 Yüzde İşareti
& & & \0026 U+0026 işareti '&'
( ( ( \0028 U+0028 Sol Parantez
) ) ) \0029 U+0029 Sağ Parantez
* * * \002A U+002A yıldız işareti
, , , \002C U+002C Virgül
. . . \002E U+002E Tam durak
/ / / \002F U+002F solidüs
: : : \003A U+003A Kolon
; ; &#59; \003B U+003B Noktalı virgül
? ? ? \003F U+003F Soru işareti
[ [ [ \005B U+005B Sol köşeli ayraç
\ \ \ \005C U+005C Ters Solidus
] ] ] \005D U+005D Sağ köşeli ayraç
^ ^ ^ \005E U+005E Circumflex Accent
_ _ _ \005F U+005F Düşük hat
` ` ` \0060 U+0060 Mezar Aksanı
{ { { \007B U+007B Sol Kıvırcık Braket
| | | \007C U+007C Dikey çizgi
} } } \007D U+007D Sağ Kıvırcık Braket
~ ˜ ~ \007E U+007E Tilde
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 Değiştirici Harf Circumflex Accent
      \00A0 U+00A0 Ayrılmaz Alan
    \2002 U+2002 Uzayda
    \2003 U+2003 Em Uzay
    \2009 U+2009 İnce Alan
‌ ‌ \200C U+200C Sıfır Genişlikli Birleştirici Olmayan
‍ ‍ \200D U+200D Sıfır Genişlikli Marangoz
‎ ‎ \200E U+200E Soldan Sağa İşareti
‏ ‏ \200F U+200F Sağdan Sola İşareti
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 Ters ünlem işareti
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 Kırık çubuk
§ § § \00A7 U+00A7 Bölüm işareti
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 iki sesli harfin ayrılması
ª ª ª \00AA U+00AA Kadınsı Sıra Göstergesi
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC İşaret değil
­ ­ ­ \00AD U+00AD Yumuşak Tire
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Uzatma işareti
² ² ² \00B2 U+00B2 Üst simge iki
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Üst simge Üç
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Akut Aksan
µ µ µ \00B5 U+00B5 Mikro işareti
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Pilcrow işareti
· · · \00B7 U+00B7 Orta nokta
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 çengel
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Üst simge bir
º º º \00BA U+00BA Eril Ordinal Göstergesi
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Ters Soru İşareti
‐ ‐ \2010 U+2010 Tire
– – \2013 U+2013 En Dash
— — \2014 U+2014 Em Dash
― ― \2015 U+2015 Yatay çubuk
‖ ‖ \2016 U+2016 Çift dikey çizgi
† † \2020 U+2020 Hançer
‡ ‡ \2021 U+2021 Çift hançer
• • \2022 U+2022 mermi
‥ ‥ \2025 U+2025 İki Nokta Lideri
… … \2026 U+2026 Yatay Elips
&; ‰ \2030 U+2030 Mille İşareti Başına
‱ ‱ \2031 U+2031 Her On Bin İşareti Başına
′ ′ \2032 U+2032 asal
″ ″ \2033 U+2033 Çifte Başbakan
‴ ‴ \2034 U+2034 Üçlü Başbakan
‵ ‵ \2035 U+2035 Ters Prime
‾ ‾ \203E U+203E overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 Şapka ekleme noktası
⁃ ⁃ \2043 U+2043 Tire Bullet
⁄ ⁄ \2044 U+2044 Kesir Slash
⁏ ⁏ \204F U+204F Ters noktalı virgül
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Dörtlü Başbakan

Alıntı işaretleri

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
" " " \0022 U+0022 Tırnak işareti
' ' ' \0027 U+0027 apostrof
« « « \00AB U+00AB Sola dönük çift açılı tırnak işareti
» » » \00BB U+00BB Sağa dönük çift açılı tırnak işareti
‘ ‘ \2018 U+2018 Sol Tek Tırnak İşareti
’ ’ \2019 U+2019 Sağ tek tırnak işareti
‚ ‚ \201A U+201A Tek Düşük-9 Tırnak işareti
“ “ \201C U+201C Sol Çifte Tırnak İşareti
” ” \201D U+201D Sağ çift tırnak işareti
„ „ \201E U+201E Çift düşük 9 tırnak işareti
‹ ‹ \2039 U+2039 Tek Sol İşaret Açısı Tırnak İşareti
› › \203A U+203A Tek Sağ İşaret Açısı Tırnak İşareti

Kesirler

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
¼ ¼ ¼ \00BC U+00BC Vulgar Kesir Bir Çeyrek
½ ½ ½ \00BD U+00BD Vulgar Fraksiyonu Bir Yarı
¾ ¾ ¾ \00BE U+00BE Vulgar Fraksiyonu Üç Çeyrek
⅓ ⅓ \2153 U+2153 Vulgar Fraksiyonu Üçte Bir
⅔ ⅔ \2154 U+2154 Vulgar Kesir İki Üçte
⅕ ⅕ \2155 U+2155 Vulgar Fraksiyonu Beşinci
⅖ ⅖ \2156 U+2156 Vulgar Fraksiyonu İki Beşinci
⅗ ⅗ \2157 U+2157 Vulgar Fraksiyonu Üç Beşinci
⅘ ⅘ \2158 U+2158 Vulgar Fraksiyonu Dört Beşinci
⅙ ⅙ \2159 U+2159 Vulgar Fraksiyonu Altıncı
⅚ ⅚ \215A U+215A Vulgar Fraksiyonu Beşinci Altıncı
⅛ ⅛ \215B U+215B Kaba Kesir Bir Sekizinci
⅜ ⅜ \215C U+215C Vulgar Fraksiyonu Üç Sekizinci
⅝ ⅝ \215D U+215D Vulgar Fraksiyonu Beşinci Sekizinci
⅞ ⅞ \215E U+215E Vulgar Fraksiyonu Yedi Sekizinci

Matematik Sembolleri

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
+ + + \002B U+002B Artı işareti
− − \2212 U+2212 Eksi işareti
× × × \00D7 U+00D7 Çarpma işareti
÷ ÷ ÷ \00F7 U+00F7 Bölme İşareti
= = = \003D U+003D Eşittir işareti
≠ ≠ \2260 U+2260 Eşit değil
± ± ± \00B1 U+00B1 Artı eksi sembolü
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC İşaret değil
< &lt; &#60; \003C U+003C İşaretten Az
> &gt; &#62; \003E U+003E Büyük işareti
° &deg; &#176; \00B0 U+00B0 Derece işareti
¹ &sup1; &#185; \00B9 U+00B9 Üst simge bir
² &sup2; &#178; \00B2 U+00B2 Üst simge iki
³ &sup3; &#179; \00B3 U+00B3 Üst simge Üç
ƒ &fnof; &#402; \0192 U+0192 Kancalı Latin Küçük Harf F
% &percnt; &#37; \0025 U+0025 Yüzde İşareti
‰ &permil; &#137; \0089 U+0089 Gerekçe ile Karakter Tablolaması
&pertenk; &#8241; \2031 U+2031 Her On Bin İşareti Başına
&forall; &#8704; \2200 U+2200 Hepsi için
&comp; &#8705; \2201 U+2201 Tamamlayıcı
&part; &#8706; \2202 U+2202 Kısmi Diferansiyel
&exist; &#8707; \2203 U+2203 Var
&nexist; &#8708; \2204 U+2204 Var Değil
&empty; &#8709; \2205 U+2205 Boş küme
&nabla; &#8711; \2207 U+2207 nabla
&isin; &#8712; \2208 U+2208 Elemanı
&notin; &#8713; \2209 U+2209 Bir Eleman Değil
&ni; &#8715; \220B U+220B Üye olarak içerir
&notni; &#8716; \220C U+220C Üye Olarak İçermiyor
&prod; &#8719; \220F U+220F N-Ary Ürünü
&coprod; &#8720; \2210 U+2210 N-Ary Coproduct
&sum; &#8721; \2211 U+2211 N-Ary Toplamı
&mnplus; &#8723; \2213 U+2213 Eksi veya Artı işareti
&plusdo; &#8724; \2214 U+2214 Nokta Artı
&setminus; &#8726; \2216 U+2216 Eksi Ayarla
&lowast; &#8727; \2217 U+2217 Yıldız Operatörü
&compfn; &#8728; \2218 U+2218 Halka Operatörü
&radic; &#8730; \221A U+221A Kare kök
&prop; &#8733; \221D U+221D Orantılı
&infin; &#8734; \221E U+221E Sonsuzluk
&angrt; &#8735; \221F U+221F Dik açı
&ang; &#8736; \2220 U+2220 Açı
&angmsd; &#8737; \2221 U+2221 Ölçülen açı
&angsph; &#8738; \2222 U+2222 Küresel açı
&mid; &#8739; \2223 U+2223 Divides
&nmid; &#8740; \2224 U+2224 Bölmez
&parallel; &#8741; \2225 U+2225 E paralel
&npar; &#8742; \2226 U+2226 Paralel Değil
&and; &#8743; \2227 U+2227 Mantıksal ve
&or; &#8744; \2228 U+2228 Mantıksal Veya
&cap; &#8745; \2229 U+2229 kesişim
&cup; &#8746; \222A U+222A Birlik
&int; &#8747; \222B U+222B integral
&Int; &#8748; \222C U+222C Çift katlı
&iiint; &#8749; \222D U+222D Üçlü İntegral
&conint; &#8750; \222E U+222E Kontur İntegrali
&Conint; &#8751; \222F U+222F Yüzey İntegrali
&Cconint; &#8752; \2230 U+2230 Hacim İntegrali
&cwint; &#8753; \2231 U+2231 Saat Yönünde İntegral
&cwconint; &#8754; \2232 U+2232 Saat Yönünde Kontur İntegrali
&awconint; &#8755; \2233 U+2233 Saat yönünün tersine Kontur İntegral
&there4; &#8756; \2234 U+2234 bu nedenle
&because; &#8757; \2235 U+2235 Çünkü
&ratio; &#8758; \2236 U+2236 oran
&Colon; &#8759; \2237 U+2237 Oran
&minusd; &#8760; \2238 U+2238 Nokta eksi
&mDDot; &#8762; \223A U+223A Geometrik Oran
&homtht; &#8763; \223B U+223B homotetik
&sim; &#8764; \223C U+223C Tilde Operatörü
&bsim; &#8765; \223D U+223D Tersine çevrilmiş Tilde
&ac; &#8766; \223E U+223E Ters Tembel S
&acd; &#8767; \223F U+223F Sinüs dalgası
&wreath; &#8768; \2240 U+2240 Çelenk Ürünü
&nsim; &#8769; \2241 U+2241 Tilde değil
&esim; &#8770; \2242 U+2242 Eksi Tilde
&sime; &#8771; \2243 U+2243 Asimptotik Olarak Eşit
&nsime; &#8772; \2244 U+2244 Asimptotik Olarak Eşit Değil
&cong; &#8773; \2245 U+2245 Yaklaşık Eşittir
&simne; &#8774; \2246 U+2246 Yaklaşık olarak ama aslında eşit değil
&ncong; &#8775; \2247 U+2247 Ne Yaklaşık, ne de Aslında
&asymp; &#8776; \2248 U+2248 Neredeyse Eşit
&nap; &#8777; \2249 U+2249 Neredeyse Eşit Değil
&approxeq; &#8778; \224A U+224A Neredeyse Eşit veya Eşit
&apid; &#8779; \224B U+224B Üçlü Tilde
&bcong; &#8780; \224C U+224C Tüm Eşit
&asympeq; &#8781; \224D U+224D Eşittir
&bump; &#8782; \224E U+224E Geometrik Olarak Eşdeğer
&bumpe; &#8783; \224F U+224F Arasındaki Fark
&esdot; &#8784; \2250 U+2250 Sınıra Yaklaşır
&eDot; &#8785; \2251 U+2251 Geometrik Olarak Eşit
&efDot; &#8786; \2252 U+2252 Yaklaşık olarak Eşittir veya Görüntü
&erDot; &#8787; \2253 U+2253 Görüntü veya Yaklaşık olarak Eşittir
&colone; &#8788; \2254 U+2254 Kolon Eşittir
&ecolon; &#8789; \2255 U+2255 Kolon eşittir
&ecir; &#8790; \2256 U+2256 Eşit Olarak Yüzük
&cire; &#8791; \2257 U+2257 Eşit Yüzük
&wedgeq; &#8793; \2259 U+2259 Tahminler
&veeeq; &#8794; \225A U+225A Eşit
&trie; &#8796; \225C U+225C Delta Eşittir
&equest; &#8799; \225F U+225F Eşitliği Sorgulandı
&equiv; &#8801; \2261 U+2261 Özdeş
&nequiv; &#8802; \2262 U+2262 Özdeş değil
&le; &#8804; \2264 U+2264 Daha Az veya Eşit
&ge; &#8805; \2265 U+2265 Büyük veya Eşittir
&lE; &#8806; \2266 U+2266 Eşit-Küçük
&gE; &#8807; \2267 U+2267 Eşit Büyüktür
&lnE; &#8808; \2268 U+2268 Daha Az Ama Eşit Değil
&gnE; &#8809; \2269 U+2269 Daha Büyük Ama Eşit Değil
&Lt; &#8810; \226A U+226A Çok daha az
&Gt; &#8811; \226B U+226B Çok daha büyük
&between; &#8812; \226C U+226C Arasında
&NotCupCap; &#8813; \226D U+226D Eşdeğer Değil
&nlt; &#8814; \226E U+226E Daha az olmayan
&ngt; &#8815; \226F U+226F Büyük Değil
&nle; &#8816; \2270 U+2270 Ne Az, Ne Eşit
&nge; &#8817; \2271 U+2271 Ne Büyüktür ne de Eşit
&lsim; &#8818; \2272 U+2272 Daha Az veya Eşdeğer
&gsim; &#8819; \2273 U+2273 Büyük veya Eşdeğer
&nlsim; &#8820; \2274 U+2274 Ne Az veya Ne Eşdeğer
&ngsim; &#8821; \2275 U+2275 Ne Büyüktür ne de Eşdeğer
&lg; &#8822; \2276 U+2276 Daha Az veya Daha Büyük
&gl; &#8823; \2277 U+2277 Büyüktür veya Büyüktür
&ntlg; &#8824; \2278 U+2278 Ne Az, Ne Büyük
&ntgl; &#8825; \2279 U+2279 Ne Büyük Büyük Ne de Küçük Büyük
&pr; &#8826; \227A U+227A ilerlettiği
&sc; &#8827; \227B U+227B başarırsa
&prcue; &#8828; \227C U+227C Öncesinde veya Eşittir
&sccue; &#8829; \227D U+227D Başarılı veya Eşit
&prsim; &#8830; \227E U+227E Öncesinde veya Eşdeğeri
&scsim; &#8831; \227F U+227F Başarılı veya Eşdeğeri
&npr; &#8832; \2280 U+2280 Önceden Değil
&nsc; &#8833; \2281 U+2281 Başarılı değil
&sub; &#8834; \2282 U+2282 Alt kümesi
&sup; &#8835; \2283 U+2283 Üst kümesi
&nsub; &#8836; \2284 U+2284 Alt Küme Değil
&nsup; &#8837; \2285 U+2285 Bir süperset değil
&sube; &#8838; \2286 U+2286 Alt Kümesi veya Eşit
&supe; &#8839; \2287 U+2287 Veya Süper Eşit
&nsube; &#8840; \2288 U+2288 Ne Alt Küme Ne de Eşit
&nsupe; &#8841; \2289 U+2289 Ne bir Süperset ne de Eşit
&subne; &#8842; \228A U+228A Eşit Olmayan Alt Kümesi
&supne; &#8843; \228B U+228B İle Eşit Olmayan
&cupdot; &#8845; \228D U+228D Çoklu Ayar Çarpımı
&uplus; &#8846; \228E U+228E Multiset Birliği
&sqsub; &#8847; \228F U+228F Kare görüntü
&sqsup; &#8848; \2290 U+2290 Orijinal kare
&sqsube; &#8849; \2291 U+2291 Kare Görüntü veya Eşdeğeri
&sqsupe; &#8850; \2292 U+2292 Asıl veya Eşit Kare
&sqcap; &#8851; \2293 U+2293 Kare kapağı
&sqcup; &#8852; \2294 U+2294 Kare Kupa
&oplus; &#8853; \2295 U+2295 Dairesel Artı
&ominus; &#8854; \2296 U+2296 Daire eksi
&otimes; &#8855; \2297 U+2297 Daire içine alınmış zamanlar
&osol; &#8856; \2298 U+2298 Dairesel Bölme Slash
&odot; &#8857; \2299 U+2299 Dairesel Nokta Operatörü
&ocir; &#8858; \229A U+229A Dairesel Halka Operatörü
&oast; &#8859; \229B U+229B Dairesel Yıldız Operatörü
&odash; &#8861; \229D U+229D Dairesel Çizgi
&plusb; &#8862; \229E U+229E Kare artı
&minusb; &#8863; \229F U+229F Kare eksi
&timesb; &#8864; \22A0 U+22A0 Squared Times
&sdotb; &#8865; \22A1 U+22A1 Kare Nokta Operatörü
&vdash; &#8866; \22A2 U+22A2 Doğru Tack
&dashv; &#8867; \22A3 U+22A3 Sol çakmak
&top; &#8868; \22A4 U+22A4 Aşağı Tack
&perp; &#8869; \22A5 U+22A5 Tack kadar
&models; &#8871; \22A7 U+22A7 Modeller
&vDash; &#8872; \22A8 U+22A8 Doğru
&Vdash; &#8873; \22A9 U+22A9 güçler
&Vvdash; &#8874; \22AA U+22AA Üçlü Dikey Çubuk Sağ Turnike
&VDash; &#8875; \22AB U+22AB Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
&nvdash; &#8876; \22AC U+22AC Kanıtlamıyor
&nvDash; &#8877; \22AD U+22AD Doğru değil
&nVdash; &#8878; \22AE U+22AE Zorlamaz
&nVDash; &#8879; \22AF U+22AF Negatif Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
&prurel; &#8880; \22B0 U+22B0 İlişki Altında Öncesi
&vltri; &#8882; \22B2 U+22B2 Normal Alt Grup
&vrtri; &#8883; \22B3 U+22B3 Normal Alt Grup Olarak İçerir
&ltrie; &#8884; \22B4 U+22B4 Normal Alt Grup veya Buna Eşit
&rtrie; &#8885; \22B5 U+22B5 Normal Alt Grup veya Eşit Olarak İçerir
&origof; &#8886; \22B6 U+22B6 Orijinali
&imof; &#8887; \22B7 U+22B7 Görüntü
&mumap; &#8888; \22B8 U+22B8 Multimap
&hercon; &#8889; \22B9 U+22B9 Hermitian Konjugat Matrisi
&intcal; &#8890; \22BA U+22BA araya eklemek
&veebar; &#8891; \22BB U+22BB xor
&barvee; &#8893; \22BD U+22BD ne de
&angrtvb; &#8894; \22BE U+22BE Yay ile Dik Açı
&lrtri; &#8895; \22BF U+22BF Sağ üçgen
&xwedge; &#8896; \22C0 U+22C0 N-Ary Mantıksal Ve
&xvee; &#8897; \22C1 U+22C1 N-Ary Mantıksal Veya
&xcap; &#8898; \22C2 U+22C2 N-Ary Kavşağı
&xcup; &#8899; \22C3 U+22C3 N-Ary Birliği
&diamond; &#8900; \22C4 U+22C4 Elmas Operatörü
&sdot; &#8901; \22C5 U+22C5 Nokta Operatörü
&Star; &#8902; \22C6 U+22C6 Yıldız Operatörü
&divonx; &#8903; \22C7 U+22C7 Division Times
&bowtie; &#8904; \22C8 U+22C8 Papyon
&ltimes; &#8905; \22C9 U+22C9 Sol Normal Faktör Semidirect Ürünü
&rtimes; &#8906; \22CA U+22CA Doğru Normal Faktör Semidirect Ürünü
&lthree; &#8907; \22CB U+22CB Sol Semidirect Ürünü
&rthree; &#8908; \22CC U+22CC Doğru Semidirect Ürünü
&bsime; &#8909; \22CD U+22CD Tersine çevrilmiş Tilde eşittir
&cuvee; &#8910; \22CE U+22CE Kıvırcık Mantıksal Veya
&cuwed; &#8911; \22CF U+22CF Kıvırcık Mantıksal ve
&Sub; &#8912; \22D0 U+22D0 Çift Altküme
&Sup; &#8913; \22D1 U+22D1 Çifte Üst Ayar
&Cap; &#8914; \22D2 U+22D2 Çift kavşak
&Cup; &#8915; \22D3 U+22D3 Çift sendika
&fork; &#8916; \22D4 U+22D4 dirgen
&epar; &#8917; \22D5 U+22D5 Eşit ve Paralel
&ltdot; &#8918; \22D6 U+22D6 Dot ile Daha Az
&gtdot; &#8919; \22D7 U+22D7 Dot ile Büyük-Than
&Ll; &#8920; \22D8 U+22D8 Çok Çok Daha Az
&Gg; &#8921; \22D9 U+22D9 Çok Daha Büyük
&leg; &#8922; \22DA U+22DA Eşit veya Şundan Büyüktür
&gel; &#8923; \22DB U+22DB Büyük veya Eşit Büyüktür
&cuepr; &#8926; \22DE U+22DE Eşit veya Öncesinde
&cuesc; &#8927; \22DF U+22DF Eşit veya Başarılı
&nprcue; &#8928; \22E0 U+22E0 Öncesinde veya Eşit Değil
&nsccue; &#8929; \22E1 U+22E1 Başarılı veya Eşit Değil
&nsqsube; &#8930; \22E2 U+22E2 Kare Görüntü Değil veya Eşit Değil
&nsqsupe; &#8931; \22E3 U+22E3 Asıl veya Eşit Kare Değil
&lnsim; &#8934; \22E6 U+22E6 Daha Az Ama Eşdeğer Değil
&gnsim; &#8935; \22E7 U+22E7 Daha Büyük Ama Eşdeğer Değil
&prnsim; &#8936; \22E8 U+22E8 Öncesinde Ancak Eşdeğer Değil
&scnsim; &#8937; \22E9 U+22E9 Başarılı ancak Eşdeğer Değil
&nltri; &#8938; \22EA U+22EA Normal Bir Alt Grup Değil
&nrtri; &#8939; \22EB U+22EB Normal Alt Grup Olarak İçermiyor
&nltrie; &#8940; \22EC U+22EC Normal Alt Grup veya Eşit Değil
&nrtrie; &#8941; \22ED U+22ED Normal Alt Grup veya Eşit İçermez
&vellip; &#8942; \22EE U+22EE Dikey elips
&ctdot; &#8943; \22EF U+22EF Orta Çizgi Yatay Elips
&utdot; &#8944; \22F0 U+22F0 Yukarı Dik Çapraz Elips
&dtdot; &#8945; \22F1 U+22F1 Aşağı sağ çapraz elips
&disin; &#8946; \22F2 U+22F2 Uzun Yatay Stroklu Elemanlar
&isinsv; &#8947; \22F3 U+22F3 Yatay Kontur Sonunda Düşey Çubuklu Eleman
&isins; &#8948; \22F4 U+22F4 Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük Eleman
&isindot; &#8949; \22F5 U+22F5 Yukarıda Nokta ile Elemanı
&notinvc; &#8950; \22F6 U+22F6 Overbarlı eleman
&notinvb; &#8951; \22F7 U+22F7 Üst Çubuklu Küçük Eleman
&isinE; &#8953; \22F9 U+22F9 İki Yatay Vuruşlu Elemanı
&nisd; &#8954; \22FA U+22FA Uzun Yatay Strok İçerir
&xnis; &#8955; \22FB U+22FB Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuk İçerir
&nis; &#8956; \22FC U+22FC Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük İçerir
&notnivc; &#8957; \22FD U+22FD Overbar ile içerir
&notnivb; &#8958; \22FE U+22FE Üst Çubuklu Küçük İçerir
&lceil; &#8968; \2308 U+2308 Sol Tavan
&rceil; &#8969; \2309 U+2309 Doğru tavan
&lfloor; &#8970; \230A U+230A Sol Kat
&rfloor; &#8971; \230B U+230B Sağ zemin
&lang; &#9001; \2329 U+2329 Sol İşaret Açılı Braketi
&rang; &#9002; \232A U+232A Sağ İşaret Açısı Braketi

Yunan harfleri

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
Α &Alpha; &#913; \0391 U+0391 Yunan Büyük Harf Alfa
Β &Beta; &#914; \0392 U+0392 Yunan Büyük Harfli Beta
Γ &Gamma; &#915; \0393 U+0393 Yunan Büyük Harf Gama
Δ &Delta; &#916; \0394 U+0394 Yunan Büyük Harfli Delta
Ε &Epsilon; &#917; \0395 U+0395 Yunan Büyük Harfi Epsilon
Ζ &Zeta; &#918; \0396 U+0396 Yunan Büyük Harfi Zeta
Η &Eta; &#919; \0397 U+0397 Yunan Büyük Harf Eta
Θ &Theta; &#920; \0398 U+0398 Yunan Büyük Harf Theta
Ι &Iota; &#921; \0399 U+0399 Yunan Büyük Harfi Iota
Κ &Kappa; &#922; \039A U+039A Yunan Büyük Harfi Kappa
Λ &Lambda; &#923; \039B U+039B Yunan Büyük Harfi Lamda
Μ &Mu; &#924; \039C U+039C Yunan Büyük Harf Mu
Ν &Nu; &#925; \039D U+039D Yunan Büyük Harfli Nu
Ξ &Xi; &#926; \039E U+039E Yunan Büyük Harf Xi
Ο &Omicron; &#927; \039F U+039F Yunan Büyük Harfi Omicron
Π &Pi; &#928; \03A0 U+03A0 Yunan Büyük Harf Pi
Ρ &Rho; &#929; \03A1 U+03A1 Yunan Büyük Harf Rho
Σ &Sigma; &#931; \03A3 U+03A3 Yunan Büyük Harfi Sigma
Τ &Tau; &#932; \03A4 U+03A4 Yunan Büyük Harfi Tau
Υ &Upsilon; &#933; \03A5 U+03A5 Yunan Büyük Harfi Upsilon
Φ &Phi; &#934; \03A6 U+03A6 Yunan Büyük Harf Phi
Χ &Chi; &#935; \03A7 U+03A7 Yunan Büyük Harf Chi
Ψ &Psi; &#936; \03A8 U+03A8 Yunan Büyük Harf Psi
Ω &Omega; &#937; \03A9 U+03A9 Yunan Büyük Harfi Omega
α &alpha; &#945; \03B1 U+03B1 Yunanca Küçük Harfli Alfa
β &beta; &#946; \03B2 U+03B2 Yunanca Küçük Harfli Beta
γ &gamma; &#947; \03B3 U+03B3 Yunanca Küçük Harf Gama
δ &delta; &#948; \03B4 U+03B4 Yunan Küçük Harf Deltası
ε &epsilon; &#949; \03B5 U+03B5 Yunan Küçük Harf Epsilon
ζ &zeta; &#950; \03B6 U+03B6 Yunan Küçük Harf Zeta
η &eta; &#951; \03B7 U+03B7 Yunanca Küçük Harf Eta
θ &theta; &#952; \03B8 U+03B8 Yunanca Küçük Harf Theta
ι &iota; &#953; \03B9 U+03B9 Yunanca Küçük Harf Iota
κ &kappa; &#954; \03BA U+03BA Yunanca Küçük Harf Kappa
λ &lambda; &#955; \03BB U+03BB Yunanca Küçük Harfli Lamda
μ &mu; &#956; \03BC U+03BC Yunanca Küçük Harf Mu
ν &nu; &#957; \03BD U+03BD Yunan Küçük Harf Nu
ξ &xi; &#958; \03BE U+03BE Yunan Küçük Harf Xi
ο &omicron; &#959; \03BF U+03BF Yunanca Küçük Harfli Omicron
π &pi; &#960; \03C0 U+03C0 Yunan Küçük Harf Pi
ρ &rho; &#961; \03C1 U+03C1 Yunanca Küçük Harf Rho
ς &sigmaf; &#962; \03C2 U+03C2 Yunanca Küçük Harf Nihai Sigma
σ &sigma; &#963; \03C3 U+03C3 Yunan Küçük Harf Sigma
τ &tau; &#964; \03C4 U+03C4 Yunanca Küçük Harf Tau
υ &upsilon; &#965; \03C5 U+03C5 Yunanca Küçük Harf Upsilon
φ &phi; &#966; \03C6 U+03C6 Yunan Küçük Harf Phi
χ &chi; &#967; \03C7 U+03C7 Yunan Küçük Harf Chi
ψ &psi; &#968; \03C8 U+03C8 Yunanca Küçük Harf Psi
ω &omega; &#969; \03C9 U+03C9 Yunan Küçük Harf Omega
ϑ &thetasym; &#977; \03D1 U+03D1 Yunan teta sembolü
ϒ &upsih; &#978; \03D2 U+03D2 Kanca simgesi olan Yunan Upsilon
ϖ &piv; &#982; \03D6 U+03D6 Yunan Pi Sembolü

Latin harfleri

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
À &Agrave; &#192; \00C0 U+00C0 Latin Büyük Harf a Mezar ile
Á &Aacute; &#193; \00C1 U+00C1 Akut ile Latin Büyük Harf
 &Acirc; &#194; \00C2 U+00C2 Circumflex ile Latin büyük harf a
à &Atilde; &#195; \00C3 U+00C3 Latin Büyük Harfi a Tilde ile
Ä &Auml; &#196; \00C4 U+00C4 Diaeresis ile Latin büyük harf a
Å &Aring; &#197; \00C5 U+00C5 Latin Büyük Harf a Halkası Üstte
Æ &AElig; &#198; \00C6 U+00C6 Latin Büyük Harfli Ae
Ç &Ccedil; &#199; \00C7 U+00C7 Cedilla ile Latin Büyük Harf C
È &Egrave; &#200; \00C8 U+00C8 Latin büyük harf mezarı ile e
É &Eacute; &#201; \00C9 U+00C9 Akutlu Latin Harfleri E
Ê &Ecirc; &#202; \00CA U+00CA Circumflex ile Latin büyük harf E
Ë &Euml; &#203; \00CB U+00CB Diaeresis ile Latin büyük harf E
Ì &Lgrave; &#204; \00CC U+00CC Latin Büyük Harfle Mezarı I
Ĺ &Lacute; &#313; \0139 U+0139 Akutlu Latin Harfli L Harfi
Î &Lcirc; &#206; \00CE U+00CE Circumflex ile Latin Büyük Harf I
Ï &Luml; &#207; \00CF U+00CF Diaeresis ile Latin büyük harf I
Ð &ETH; &#208; \00D0 U+00D0 Latin Büyük Harf Et
Ñ &Ntilde; &#209; \00D1 U+00D1 Tilde ile Latin Büyük Harf N
Ò &Ograve; &#210; \00D2 U+00D2 Latin büyük harf mezarı ile o
Ó &Oacute; &#211; \00D3 U+00D3 Akut ile Latin Büyük Harf O
Ô &Ocirc; &#212; \00D4 U+00D4 Circumflex ile Latin büyük harf O
Õ &Otilde; &#213; \00D5 U+00D5 Tilde ile Latin büyük harf O
Ö &Ouml; &#214; \00D6 U+00D6 Diaeresis ile Latin büyük harf O
Ø &Oslash; &#216; \00D8 U+00D8 Latin Büyük Harfli O Harfi
Ù &Ugrave; &#217; \00D9 U+00D9 Latin büyük harf mezarlı U
Ú &Uacute; &#218; \00DA U+00DA Akutlu Latin Harfli U Harfi
Û &Ucirc; &#219; \00DB U+00DB Circumflex ile Latin büyük harf U
Ü &Uuml; &#220; \00DC U+00DC Diaeresis ile Latin büyük harf U
Ý &Yacute; &#221; \00DD U+00DD Akutlu Latin Büyük Harf Y
Þ &THORN; &#222; \00DE U+00DE Latin Büyük Harf Dikeni
ß &szlig; &#223; \00DF U+00DF Latin Küçük Harfli Sharp S
à &agrave; &#224; \00E0 U+00E0 Latince Küçük Harf a Mezar ile
á &aacute; &#225; \00E1 U+00E1 Latince Küçük Harf a Akut ile
â &acirc; &#226; \00E2 U+00E2 Circumflex ile Latin Küçük Harf a
ã &atilde; &#227; \00E3 U+00E3 Latince Küçük Harf a Tilde ile
ä &auml; &#228; \00E4 U+00E4 Diaeresis ile Latin Küçük Harf a
å &aring; &#229; \00E5 U+00E5 Latin Küçük Harf a Yukarıda Yüzük
æ &aelig; &#230; \00E6 U+00E6 Latince Küçük Harf Ae
ç &ccedil; &#231; \00E7 U+00E7 Cedilla ile Latin Küçük Harf C
è &egrave; &#232; \00E8 U+00E8 Latin Küçük Harf E Mezar ile
é &eacute; &#233; \00E9 U+00E9 Akutlu Latince Küçük Harf E
ê &ecirc; &#234; \00EA U+00EA Circumflex ile Latin Küçük Harf E
ë &euml; &#235; \00EB U+00EB Diaeresis ile Latin küçük harf E
ì &igrave; &#236; \00EC U+00EC Latin Küçük Harfli Mezar I
í &iacute; &#237; \00ED U+00ED Akut Latince Küçük Harf I
î &icirc; &#238; \00EE U+00EE Circumflex ile Latin Küçük Harf I
ï &iuml; &#239; \00EF U+00EF Diaeresis ile Latin Küçük Harf I
ð &eth; &#240; \00F0 U+00F0 Latince Küçük Harf Eth
ñ &ntilde; &#241; \00F1 U+00F1 Tilde ile Latin Küçük Harf N
ò &ograve; &#242; \00F2 U+00F2 Latin küçük harf o mezar ile
ó &oacute; &#243; \00F3 U+00F3 Akut ile Latin Küçük Harf O
ô &ocirc; &#244; \00F4 U+00F4 Circumflex ile Latin Küçük Harf O
õ &otilde; &#245; \00F5 U+00F5 Tilde ile Latin Küçük Harf O
ö &ouml; &#246; \00F6 U+00F6 Diaeresis ile Latin küçük harf O
ø &oslash; &#248; \00F8 U+00F8 Latin küçük harf O inme ile
ù &ugrave; &#249; \00F9 U+00F9 Latin küçük harf mezarlı U harfi
ú &uacute; &#250; \00FA U+00FA Akut ile Latin Küçük Harf U
û &ucirc; &#251; \00FB U+00FB Circumflex ile Latin Küçük Harf U
ü &uuml; &#252; \00FC U+00FC İki Noktalı U
ý &yacute; &#253; \00FD U+00FD Akutlu Latince Küçük Harf Y
þ &thorn; &#254; \00FE U+00FE Latin Küçük Harf Dikeni
ÿ &yuml; &#255; \00FF U+00FF Diaeresis ile Latin küçük harf Y
Ā &Amacr; &#256; \0100 U+0100 Macron ile Latin Büyük Harf a
ā &amacr; &#257; \0101 U+0101 Latin Küçük Harf Macronlu a
Ă &Abreve; &#258; \0102 U+0102 Latin Büyük Harf Breve ile
ă &abreve; &#259; \0103 U+0103 Latin Küçük Harf a Breve ile
Ą &Aogon; &#260; \0104 U+0104 Latin Büyük Harf a Ogonek ile
ą &aogon; &#261; \0105 U+0105 Latin Küçük Harf a Ogonek ile
Ć &Cacute; &#262; \0106 U+0106 Akutlu Latin Büyük Harf C
ć &cacute; &#263; \0107 U+0107 Akut ile Latin Küçük Harf C
Ĉ &Ccirc; &#264; \0108 U+0108 Circumflex ile Latin büyük harf C
ĉ &ccirc; &#265; \0109 U+0109 Circumflex ile Latin Küçük Harf C
Ċ &Cdot; &#266; \010A U+010A Yukarıda nokta ile Latin büyük harf C
ċ &cdot; &#267; \010B U+010B Latin küçük harf C yukarıda nokta ile
Č &Ccaron; &#268; \010C U+010C Caron ile Latin Büyük Harf C
č &ccaron; &#269; \010D U+010D Caron ile Latince Küçük Harf C
Ď &Dcaron; &#270; \010E U+010E Caron ile Latin büyük harf D
ď &dcaron; &#271; \010F U+010F Caron ile Latince Küçük Harf D
Đ &Dstrok; &#272; \0110 U+0110 Latin Büyük Harfli D Harfi
đ &dstrok; &#273; \0111 U+0111 Latin Küçük Harf D Harfi
Ē &Emacr; &#274; \0112 U+0112 Macronlu Latin Büyük Harf E
ē &emacr; &#275; \0113 U+0113 Macronlu Latince Küçük Harf E
Ė &Edot; &#278; \0116 U+0116 Üstte Nokta ile Latin Büyük Harf E
ė &edot; &#279; \0117 U+0117 Latin küçük harf E yukarıda nokta ile
Ę &Eogon; &#280; \0118 U+0118 Ogonek ile Latin büyük harf E
ę &eogon; &#281; \0119 U+0119 Ogonek ile Latin küçük harf E
Ě &Ecaron; &#282; \011A U+011A Caron ile Latin büyük harf E
ě &ecaron; &#283; \011B U+011B Caron ile Latince Küçük Harf E
Ĝ &Gcirc; &#284; \011C U+011C Circumflex ile Latin büyük harf G
ĝ &gcirc; &#285; \011D U+011D Circumflex ile Latin Küçük Harf G
Ğ &Gbreve; &#286; \011E U+011E Breve Latin harfleri G
ğ &gbreve; &#287; \011F U+011F Latin Breve ile Küçük Harf G
Ġ &Gdot; &#288; \0120 U+0120 Üst noktadaki Latin büyük harf G
ġ &gdot; &#289; \0121 U+0121 Latin küçük harf G yukarıda nokta ile
Ģ &Gcedil; &#290; \0122 U+0122 Cedilla ile Latin Büyük Harf G
Ĥ &Hcirc; &#292; \0124 U+0124 Circumflex ile Latin büyük harf H
ĥ &hcirc; &#293; \0125 U+0125 Circumflex ile Latin Küçük Harf H
Ħ &Hstrok; &#294; \0126 U+0126 Latin Büyük Harfli H Harfi
ħ &hstrok; &#295; \0127 U+0127 Latin Küçük Harfli H Harfi
Ĩ &Itilde; &#296; \0128 U+0128 Tilde ile Latin Büyük Harf I
ĩ &itilde; &#297; \0129 U+0129 Latilde Latince Küçük Harf I
Ī &Imacr; &#298; \012A U+012A Macron ile Latin Büyük Harf I
ī &imacr; &#299; \012B U+012B Macronlu Latince Küçük Harf I
Į &Iogon; &#302; \012E U+012E Ogonek ile Latin Büyük Harf I
į &iogon; &#303; \012F U+012F Ogonek ile Latin Küçük Harf I
İ &Idot; &#304; \0130 U+0130 Latin büyük harf ile yukarıda nokta
ı &imath; &#305; \0131 U+0131 Latin Küçük Harf Dotless I
IJ &IJlig; &#306; \0132 U+0132 Latin Başkent Ligatı Ij
ij &ijlig; &#307; \0133 U+0133 Latin Küçük Ligatür Ij
Ĵ &Jcirc; &#308; \0134 U+0134 Circumflex ile Latin büyük harf J
ĵ &jcirc; &#309; \0135 U+0135 Circumflex ile Latin Küçük Harf J
Ķ &Kcedil; &#310; \0136 U+0136 Cedilla ile Latin büyük harf K
ķ &kcedil; &#311; \0137 U+0137 Cedilla ile Latin Küçük Harf K
ĸ &kgreen; &#312; \0138 U+0138 Latince Küçük Harf Kra
ĺ &lacute; &#314; \013A U+013A Akutlu Latince Küçük Harf L
Ļ &Lcedil; &#315; \013B U+013B Cedilla ile Latin Büyük Harf L
ļ &lcedil; &#316; \013C U+013C Cedilla ile Latin Küçük Harf L
Ľ &Lcaron; &#317; \013D U+013D Caron ile Latin büyük harf L
ľ &lcaron; &#318; \013E U+013E Caron ile Latince Küçük Harf L
Ŀ &Lmidot; &#319; \013F U+013F Orta nokta ile Latin büyük harf L
ŀ &lmidot; &#320; \0140 U+0140 Orta nokta ile Latin küçük harf L
Ł &Lstrok; &#321; \0141 U+0141 Latin Büyük Harfli L Harfi
ł &lstrok; &#322; \0142 U+0142 Latin Küçük Harf L Harfi
Ń &Nacute; &#323; \0143 U+0143 Akutlu Latin Büyük Harf N
ń &nacute; &#324; \0144 U+0144 Akut Latince Küçük Harf N
Ņ &Ncedil; &#325; \0145 U+0145 Cedilla ile Latin Büyük Harf N
ņ &ncedil; &#326; \0146 U+0146 Cedilla ile Latin Küçük Harf N
Ň &Ncaron; &#327; \0147 U+0147 Caron ile Latin Büyük Harf N
ň &ncaron; &#328; \0148 U+0148 Caron ile Latince Küçük Harf N
ʼn &napos; &#329; \0149 U+0149 Apostrophe'den Önce Latince Küçük Harf N
Ŋ &ENG; &#330; \014A U+014A Latin Büyük Harf Eng
ŋ &eng; &#331; \014B U+014B Latince Küçük Harfli Müh
Ō &Omacr; &#332; \014C U+014C Macron ile Latin Büyük Harf O
ō &omacr; &#333; \014D U+014D